Kája jde do školy

19
Led

Rodiče šestiletého Káji, který docházel do Klubíčka, se obávali další změny v Kájově světě – nástupu do běžné základní školy, ke kterému mělo dojít v září 2019.  Chlapec si již těžko zvykal ve školce, měl velice specifické projevy chování a potřeby individuální pedagogické péče a přístupu. S matkou paní Hanou byla často situace konzultována a vysvětlovány nutné postupy v jejím výchovném působení, možné příčiny a doporučeno vhodné působení i pomůcky. )

Paní Haně se synem byla zprostředkována odborná vyšetření v PPP a konzultace v SPC. Rodina byla podporována v rozhodnutí nástupu dítěte do běžné základní školy a ne speciálního školního zařízení. Při pravidelných návštěvách v rodině docházelo k praktickým ukázkám aktivit s dítětem –  různé hry, cvičení, pracovní listy apod. Celkově došlo po čase k pokrokům ve znalostech i dovednostech dítěte. Paní Hana se začala dítěti věnovat, nakoupila mu stavebnici, pastelky, protože Kája je velmi výtvarně nadaný! Bylo rozhodnuto, Kája po odkladu školní docházky nastoupí do přípravného ročníku při ZŠ.

Rodiče byli seznámení se vzdělávacím systémem, se změnami, které přinese vstup dítěte do školy. Mohli díky programu Tréninku sdílet situaci s ostatními rodinami. Při startu školní docházky a dále průběžně se rodině dostávalo podpory v oblasti, jak se s dítětem doma připravovat, jak zvolit vhodný čas a uzpůsobit prostory v jedné místnosti ubytovny, jak dítě nepřetěžovat a chtít po něm to, co je v jeho věku přirozené. Byl vysvětlen a pochopen význam společné přípravy a kontroly pomůcek a také komunikace s třídní učitelkou, omlouvání absence a zejména pravidelné docházky. Káju to ve škole moc baví a rodiče mají radost, že se mu daří.