Alena (18) – Získání dokladu ze Slovenska, příběh z COM.PASSu

10
Dub

S Alenou je uživatelkou služby TP COM.PASS od roku 2010. V listopadu roku 2018, kdy nabyla plnoletosti, začala se službou spolupracovat na získání dokladů ze Slovenska. Nyní již čeká na vydání dokladu totožnosti – slovenského pasu. V ČR je již přes 10 let, vychodila zde ZŠ a porodila dvě dcery.

Většina konzultací probíhala v bytě, kde žila se sourozenci, matkou a jejím přítelem, v březnu 2019 se však museli z této sociálně vyloučené lokality odstěhovat. Uživatelka se nejprve s partnerem odstěhovala k jeho matce a následně na ubytovnu.

Uživatelka není zvyklá jednat s úřady, protože za ni takové věci vždy řešila její matka. Během spolupráce však musela komunikovat s cizineckou policií a také Slovenskou ambasádou. Na tuto komunikaci se s pracovníkem připravovala, na cizineckou policii v Plzni také proběhl doprovod.

Aleně byl také poskytnut telefon a internetové připojení. Ta si tak mohla vyhledat kontakty a zavolat na ambasádu. Spolu s pracovníkem naplánovali další postup a sepsali oficiální žádost o pas. Pracovník se souhlasem uživatelky fungoval jako prostředník pro komunikaci s konzulkou na Slovenské ambasádě v Praze, protože Alena nemá telefon, ani přístup na internet.

Proběhla také příprava na cestu do Prahy, kam pracovník Alenu doprovodit nemohl. Bylo jí důkladně vysvětleno, jak se tam dostat, kolik to bude stát peněz a jaké dokumenty bude sebou potřebovat. Uživatelka byla seznámena s portály IDOS a trasy jí byly ukázány na mapě. Také jí pracovník vypsal informace o dopravě. Během spolupráce se ukázalo jako klíčové, že si uživatelka uvědomila nutnost mít platné doklady totožnosti. S nabytím zletilosti již totiž nestačí, aby za ni řešila vše matka a Alena bez platného dokladu nemůže dostávat rodičovský příspěvek, ani řešit další důležité záležitosti, např. také získat bydlení bez platného dokladu je velmi složité.

Během spolupráce se podařilo navázat kontakt a spolupráci s konzulkou a koordinovat s ní postup. Také se prohloubil vztah s uživatelkou a její důvěra ve službu TP CP. Nyní bude moci s platným dokladem zažádat o dávky státní sociální podpory a také může získat české občanství.

Pracovník vyhodnotil jako zásadní komunikaci s příslušnými úřady, které poskytli relevantní ověřené informace a také fakt, že Alena pochopila jak zásadní získání dokladů je pro běžné fungování.

Během spolupráce se ukázalo, že velkou překážku představuje finanční situace a bytové podmínky. Uživatelka musela řešit bydlení, protože se její matka rozešla s přítelem, u kterého bydleli a museli se tedy vystěhovat z městského bytu na ubytovnu. Rodina je dlouhodobě ve špatné finanční situaci. Další překážku ve spolupráci představoval fakt, že se Alena musela starat o děti a sourozence. Proto bylo obtížné najít čas pro řešení dokladů.

 

Příklad dobré praxe zpracoval terénní pracovník sociální služby Terénní program  COM.PASS organizace PONTON, z.s. – tel: 777 559 509 email: benes@ponton.cz