Bedna a práce s domácím násilím

2
Říj

Uživatelka (20 let) je dlouhodobou klientkou NZDM Bedna, k pracovnicím má důvěru a je zvyklá s nimi řešit svou životní situaci. Protože je matkou dvou dětí, navštěvuje klub pouze výjimečně, v kontaktu bývá spíše s pracovnicemi terénu během jejich pobytu ve vyloučené lokalitě.

Uživatelka kontaktovala svou klíčovou pracovnici a sdělila jí, že se rozešla s otcem svých dětí. Důvodem rozchodu bylo domácí násilí. Samostatně si vyřídila ubytování v azylovém domě. Na pracovnici NZDM Bedna se podle svých slov obrátila, protože potřebuje doplnit informace o azylovém domě, cítí velké obavy z toho, co ji čeká, potřebuje se svěřit a potřebuje, aby jí někdo poradil, jak má žít. Během rozhovoru s pracovnicí se Uživatelce dostalo kompletního informačního servisu ohledně azylového domu a návazných služeb, které by mohla využít a zároveň jí bylo poskytnuto zázemí pro sdílení obav a odreagování stresu. V rozhovoru s pracovnicí Uživatelka opakovaně vyjádřila své pochybnosti o tom, zda se rozhodla dobře, když otce svých dětí opustila. Toto téma bylo možné podrobně rozebrat díky dlouhodobému vztahu mezi Uživatelkou a její klíčovou pracovnicí z Bedny, která se dobře orientuje v životním příběhu své klientky. Na konci rozhovoru sdělila Uživatelka, že se cítí mnohem jistější, ocenila informační servis, který jí byl poskytnut, a stejně tak i nabízenou možnost být v případě potřeby v telefonickém kontaktu s terénními pracovníky.