Bedna na cestách: díl 1.

27
Čvc

Pracovníci Bedny přes zimu nezaháleli a podařilo se jim získat dostatečné množství financí na to, aby o prázdninách mohli vzít uživatele klubu i terénu na několik výletů.

Prázdniny tak zahájila skupinka fotbalistů akcí Fotbal pro rozvoj, kdy se celkem pět uživatelů a dva pracovníci vydali vlakem do Plzně, odehráli férový fotbalový turnaj, navštívili multikino a přespali v NZDM Pixla. Další výlet, rovnou s piknikem, si užili mladší uživatelé terénu. Spolu s pracovníky se pěšky vydali do Vysoké u Příbrami na památník Antonína Dvořáka. Po náročné cestě doplnili energii během pikniku, který pracovnice Dana a Pavla pro děti připravily. Zahráli si různé hry a na závěr si prohlédli galerii a vyslechli přednášku o životě Antonína Dvořáka. Během třetího výletu zavítali uživatelé s pracovnicemi do pražské botanické zahrady a navštívili multikino.

O akce mimo klub je mezi uživateli velký zájem a my jsme rádi, že jim nevšední zážitky můžeme zprostředkovat. Poděkování patří městu Příbram a agentuře Hypnosis, díky jejichž finanční podpoře akce mohly proběhnout.

A kam vyrazíme příště? Již brzy v dalším dílu ze série Bedna na cestách!

Fotbal pro rozvojFotbal pro rozvojFotbal pro rozvojPamátník Antonína DvořákaPamátník Antonína DvořákaPamátník Antonína Dvořáka

Botanická zahrada