Bedna na výletě v Bukovanech

31
Čvc

K prázdninám bezesporu patří výlety a proto se i uživatelé Bedny spolu s pracovníky na jeden takový vydali. Cílem dvoudenního výletu byla Dětská odborná léčebna Bukovany, kde na výletníky čekalo ubytování a bohatý program.

První den naši uživatelé společně s klienty léčebny trávili čas koupáním a cestu k vodě jim zpestřila hra šipkovaná. Otázky v šipkované byly zaměřeny na první pomoc. V závěru hry všichni účastníci společně hledali a úspěšně našli poklad. V podvečer proběhlo společné opékání buřtů, hraní fotbalu a tombola. Druhý den měli uživatelé i pracovníci možnost prohlédnout si prostory zámku, kde Dětská odborná léčebna sídlí. Uživatelé byli obeznámeni, s jakými zdravotními problémy se děti v léčebně léčí. Pro představu, jak taková léčba probíhá, si mohli naši uživatelé vyzkoušet inhalace. Po poledni se uživatelé rozloučili jak s dětmi, tak s pracovníky léčebny a vydali se na cestu zpět do Příbrami.

Výlet se velmi vydařil a všichni zúčastnění si akci užili.

Velké díky patří Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové za poskytnuté ubytování, pohoštění a prohlídku prostor, dále paní vychovatelce Lence Čelůstkové za péči, přípravu programu a zajištění oběda a panu Romanu Kubíčkovi za zajištění dopravy a části stravování. Dále děkujeme městu Příbram za finanční podporu, díky které se výlet mohl uskutečnit.