Bedna rozšířila své služby

6
Úno

Prosinec a leden byly pro Nízkoprahové zařízení Bedna významnými měsíci. Pracovní tým byl rozšířen o dvě nové pracovnice, aktuálně se uživatelům služby věnuje celkem 7 kontaktních pracovnic.

Další novinkou je, že Bedna rozšířila svůj Terénní program a to tak, že od ledna 2017 je určen dětem a mladým lidem od 6 až do 20 let a to 3x v týdnu! Terénní program působí zejména ve vybraných lokalitách města Příbrami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dále se terénní sociální pracovníci soustředí na místa spontánního setkávání mladých lidí. Terénní program nabízí sociální služby a volnočasové aktivity přímo v přirozeném prostředí dětí a mladých lidí.

Provozní doba terénu při NZDM Bedna je pondělí, úterý a čtvrtek v čase 14 – 19 h, klub NZDM Bedna je otevřen od pondělí do čtvrtka v čase 14 – 19 h. Každý všední den v čase 11 – 14 h mohou děti a mladí lidé v případě potřeby využít kontaktní místnost.