Bedna založila Pracovní skupinu nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež Středočeského kraje

23
Led

Ve čtvrtek 22.1.2015 se v NZDM Bedna sešli pracovníci nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež působících ve Středočeském kraji.

Cílem tohoto setkání bylo založení pracovní skupiny, která ve Středočeském kraji dosud chyběla. Pracovní skupina bude sloužit jako prostor pro společnou práci nad odbornými tématy, sdílení dobré praxe či předávání informací a aktualit z oboru. V plánu je i zahájení spolupráce s místní či krajskou samosprávou, Českou asociací steetwork a dalšími návaznými službami pro děti a mládež. Na 1. setkání přišlo 13 pracovníků z celkem 7 zařízení. Děkujeme jim za projevenou důvěru a chuť pracovat nad rámec svých běžných povinností.

Příloha bez názvu_ 00004 Příloha bez názvu_ 00007