Bedně končí financování z evropského projektu

30
Pro

 

 Bedně končí evropské financování. Bude své služby poskytovat dál?

Financování neziskové organizace není lehké. Jakákoliv pomoc se vždy hodí. Díky Evropskému sociálnímu fondu se nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Bedna podařilo na začátku roku 2017 získat tříletou finanční podporu. Tato finanční podpora s koncem roku 2019 končí. Napadá Vás, co bude s Bednou dál? Jaké má služba za plynulé tři roky výsledky? Kam bude chodit více jak 150 dětí a mladých lidí pro pomoc, radu a podporu pokud Bedna od ledna 2020 nebude mít dostatek financí na provoz? Čtěte dál a vše se dozvíte.

NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Klub, který má otevřeno 4 dny v týdnu navštíví denně kolem 22 dětí a mladých lidí. V terénu, do kterého se Bedna pustila v roce 2015, se pracovníci věnují 10 dětem a mladým lidem, a to tři dny v týdnu. Pokud uživatelé nechtějí využívat služeb Bedny v klubu a ani v terénu, pětkrát týdně jim je k dispozici na individuální konzultaci také kontaktní místnost, kde se jim věnuje sociální pracovník.

Takto rozšířenou provozní dobu si Bedna mohla dovolit právě díky financování z Evropského sociálního fondu (dále ESF) skrze Operační program zaměstnanost. Po dobu tříletého financování z ESF služeb Bedny využilo více než 420 uživatelů, z toho bylo 260 uživatelů starší 15 let. Zejména na mladé lidi od 15 let evropský projekt cílí a skrze sociální služby je podporuje ve vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Celkem měla Bedna otevřeno 584 dní a do terénu sociální pracovníci vyrazili 425 krát. Díky dostatečnému personálnímu zajištění služby proběhlo i několik výletů a různých nadstavbových aktivit.

„Finanční podpora jak z Evropského sociálního fondu, tak ze Středočeského kraje, města Příbram a nadačních fondů nás nesmírně těší a jsme za ni vděční. Nicméně za téměř deset let existence Bedny se opakuje to, že každý další rok fungování služby je nejistý, protože dopředu nevíme, kolik financí se pro Bednu podaří získat,“ sděluje vedoucí Bedny Kamila Zelená. Výjimku tvoří právě evropské dotace, které jsou sice víceleté, ale po ukončení jejich čerpání často nejsou vyhlášeny nové dotační tituly, do kterých by sociální služby mohly žádat a zajistily si tak plynulé financování svých služeb.

„To, že by Bedna v Příbrami skončila, opravdu nehrozí. Nyní se ale musíme vypořádat se snížením finančních prostředků. Aktuálně jsme od ledna 2020 přistoupili k zavedení sezónního provozu, kdy v zimě a na podzim omezíme služby poskytované v terénu a budeme se soustředit na práci s uživateli v klubu. Na jaře a v létě se pracovníci z klubu přesunou opět ven, do přirozeného prostředí uživatelů a omezíme otvírací dobou klubu. K omezování provozu jsme museli přistoupit poté, co se nepodařilo zajistit dostatek financí na odpovídající počet pracovních úvazků a s jedním pracovníkem formou dohody ukončíme pracovní poměr,“ sdělil ředitel organizace Ponton, z.s. Jakub Václavů. Doplnil, že aktuálně má Bedna podané žádosti do dotačních výzev města Příbram a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň také děkuje za podporu jak spolupracujícím subjektům, tak jednotlivcům, kteří Bedně vyjadřují svou přízeň.

Tisková zpráva ke stažení zde: TZ – Bedně končí evropské financování

NZDM Bedna

NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době klub využije v průměru 22 dětí a mladých lidí denně, v terénu se jedná v průměru o 10 lidí. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2019 finančně podporuje Evropský sociální fond skrze Operační program Zaměstnanost, státní rozpočet České republiky, Plzeňský kraj, Středočeský kraj (dotace MPSV), Magistrát města Plzně, Město Příbram a řada firemních a individuálních dárců. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s.

 

číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003880