Ben – 16 let

3
Led

Ben patřil v minulosti k poměrně pravidelným, i když ne každodenním uživatelům NZDM. Začal na klub docházet už ve věku 11 let.

Na klubu byl nejčastěji v partě kamarádů, využíval volnočasové vybavení klubu, hrál fotbálek, kulečník, deskové hry. Občas se zapojoval do programů, které si pracovníci připravovali.

Využíval také kontaktu s pracovníky při řešení svých obtíží. Už v průběhu základní školy se potýkal dlouhodobě s problémy, hovořil o poznámkách, špatných známkách, opakoval ročník. Žil s matkou, a sourozenci, se kterými mívá konflikty. Zmiňoval se o tom, že by si rád zařídil co nejdříve vlastní bydlení. V nízkém věku začal experimentovat s marihuanou, na toto téma bylo pracovníky NZDM rovněž intervenováno.

Přestože se v jeho kartě objevuje mnoho napomenutí, byl vždy schopen respektovat pravidla klubu a přizpůsobit se jim. Neměl problém respektovat pracovníka a jeho rozhodnutí. V rámci uzavírání smlouvy však přiznal, že se několikrát dostal do rvačky, jednou byl kvůli tomu i u výslechu.

Bena jsme kontaktovali po jeho dlouhodobé odmlce v rámci terénu na začátku letošního roku. Od té doby se kontakt s ním opět daří udržovat, vídáme se víceméně pravidelně, kontakt mimo NZDM mu podle jeho slov vyhovuje více. Aktuálně je na střední škole, která ho baví.

Díky terénnímu programu se podařilo obnovit kontakt s Benem. Vzhledem k tomu, jaké změny aktuálně řeší, je namístě s ním kontakt neztratit a podporovat ho v dokončení školy. Jako další oblast, která se u Bena nabízí, je podporovat jej v sociálně žádoucím chování, nabízet možnosti pro bezpečné trávení volného času, otevírat téma návykových látek apod.