Beseda o bezpečnosti na sociálních sítích v Pixle

24
Led

Jedním z důležitých prvků práce v NZDM Pixla je schopnost reakce na aktuální témata, se kterými se setkávají děti a mladí lidé, kteří zařízení navštěvují. Ukázkou takového tématu může být  bezpečnost dětí a mladých lidí na sociálních sítích. Jen v roce 2017 jsme zaznamenali asi 50 rozhovorů, které se tohoto tématu týkaly. Protože je toto téma stále aktuální a probírané, rozhodli jsme se do Pixly pozvat Jana Vališe z pražského NZDM Vrtule, který se tématu internetové bezpečnosti klientů NZDM dlouhodobě věnuje. Ten dětem a mladým z Pixly představil rizika, která jsou spojená s užíváním facebooku a dalších sociálních sítí, například jak se nenechat „napálit“, jak reagovat na různá pozvání od neznámých lidí nebo jak si dobře chránit svůj profil. V průběhu celé besedy, která se uskutečnila 23. ledna, probíhala žívá diskuze nad konkrétními zkušenostmi a zážitky klientů z prostředí sociálních sítí.