Bude Lubošek někdy mluvit?

19
Led

Bude! A nejen to, dokonce se naučí i znakovou řeč! Paní Strnadová přišla do organizace se svým tříletým synem Luboškem, pro kterého sháněla mateřskou školku. Chlapec byl při našem seznámení zcela nemluvný a paní Strnadová odmítala speciálně pedagogickou péči, která může výrazně pomoci rozvoji mluvidel u chlapce. Paní Strnadová je neslyšící a se svým synem se dorozumívá zejména znakovou řečí. Pro chlapce to má určité nevýhody, spočívající v nedostatečném množství zvukových podnětů nezbytných pro rozvoj řeči.

Po půl roce spolupráce a řešení rozvoje chlapce paní Strnadová uznala nutnost návštěvy odborníků, kteří by mohli chlapci pomoci. Celá rodina se zapojila do rozvoje syna a na základě individuálních konzultací a schůzek mimo jiné i ve Speciálně pedagogickém centru (SPC) navázala rodina velmi dobré vztahy s pracovníky a komunitou neslyšících. Rodina se zde setkala s pocitem přijetí a porozumění. Chlapec byl přednostně přijat od září 2020 do SPC MŠ, kam bude denně docházet.

Veškeré náležitosti spojené s přijetím chlapce do předškolního vzdělávání si rodina zajistila sama ihned po společném navázání spolupráce s institucí SPC. Rodina získala cenné a důležité vazby v komunitě neslyšících, dále se včas navázala spolupráce s institucí tak, aby syn získal potřebnou péči pro svůj rozvoj. Chlapec již nyní dělá obrovské pokroky, začal se v kolektivu dětí více dorozumívat pomocí řeči a dále se rozvíjí v používání znakové řeči se svou maminkou.