Co se podařilo v Bedně

9
Čvc

Společné terénní služby pro uživatele marihuany: NZDM Bedna a Magdalena o.p.s.

V Příbrami je několik služeb, které jsou určeny pro děti a dospívající, NZDM Bedna je jednou z nich. Magdalena o.p.s. je služba určená uživatelům návykových látek, případně lidem závislým i jejich rodinným příslušníkům. Přestože se cílové skupiny služeb liší, mají i společné pole působnosti. Spolupráce obou sociálních služeb funguje několik let, pracovníci Magdaleny uskutečnili několik programů věnovaných primární prevenci v NZDM …

9
Čvc

Petr (19) – Skrze doučování k individuálnímu kontaktu

Petr nepatří mezi typické klienty NZDM – je jedináček, jeho rodina jej finančně podporuje a je dostatečně materiálně zajištěn, studuje střední školu. Sám o sobě hovoří v tom smyslu, že ho nabídka klubu neláká, že si nemá moc co říci s ostatními lidmi, kteří sem chodí, necítí se součástí skupiny. Klub ani terén téměř nevyužívá, jeho zakázkou bylo pravidelné doučování, měl individuální …

9
Čvc

Luboš (15) – Formování postavy

Luboš patří mezi dlouhodobé uživatele klubu NZDM Bedna a příležitostně využívá i Terénní formu služby. Žije s rodiči a se svými sourozenci. Nemá moc blízkých vztahů a svůj volný čas tráví se svou přítelkyní. Klub je pro něj místo, kde s ní může pobývat a být v kontaktu s pracovníky. Uživatel využívá prostor v klubu pro individuální nahrávání vlastní hudby, skládání textů k písním, účastní se aktivit a programů, které …

9
Čvc

Petr (16) a Mirek (17) – Hudební tábor

Petr s Mirkem patří k dlouhodobým uživatelům NZDM Bedna a příležitostně využívají i Terénní formu služby. Klub je pro ně místo, kde se mohou setkávat s kamarády a být v kontaktu s pracovníky. Oba uživatelé zde dlouhodobě využívají možnost cvičit na hudební nástroje, projevují zájem o hraní a o podporu ze strany pracovníků. Pracovník na základě těchto skutečností hledá způsoby, jakými rozvíjet jejich hudební dovednosti a nabídl jim účast na Hudebním …

20
Úno

Bedna získala osvědčení o kvalitě poskytovaných služeb

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 proběhla v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bedna v Příbrami důležitá kontrola. Pracovníci se rozhodli dobrovolně podstoupit externí audit, který měl zhodnotit, zdali jsou v Bedně poskytovány služby kvalitně. Hodnocena byla jak práce s uživateli služby, tak zpracování metodik. Bedna tento audit od České asociace streetwork absolvovala již podruhé a opět úspěšně prošla. Výsledek pracovníky velmi potěšil a zároveň …

3
Úno

Simona (19) a Pepa (20)- Pomoc při umístění syna do jeslí

Simona a Pepa jsou dlouhodobými uživateli NZDM Bedna a využívají terénní i ambulantní formu službu. Často řeší s pracovníky nepříznivou situaci, která se týká jejich osobního života. Vzhledem k brzkému rodičovství musela Simona přerušit studium. Po individuálních kontaktech s pracovníky vyjádřila potřebu vrátit se zpět do školy. Z dalších rozhovorů vyplynulo, že partneři nemají dostatečné množství financí, aby si mohli dovolit platit studium a zároveň zařídit potřebné hlídání …

3
Úno

Robin (18) – Jak funguje platba složenkou

Robin patří k dlouhodobým uživatelům NZDM Bedna a příležitostně využívá i Terénní formy služby. Žije s otcem a dvěma sourozenci. Klub je pro něj místo, kde se setkává s kamarády a může být v kontaktu s pracovníky. Uživatel využívá prostor v klubu pro individuální nahrávání vlastní hudby, skládání textů k písním, účastní se aktivit a programů, které klub pořádá. Během kontaktu se Robin obrátil na pracovníka s žádostí o pomoc s vyplněním složenky. Svěřil se, …

3
Úno

David (17), Michael (16) – Podpora a motivace při cvičení

David a Michael patří mezi dlouhodobé uživatele klubu NZDM Bedna a místo navštěvují zejména kvůli kamarádům. Svůj čas zde tráví volnočasovými aktivitami a směrem k zaměstnancům jsou komunikativní. Při kontaktu s pracovníkem vyjádřili svůj zájem o tréninkový plán s cílem nabrat svalovou hmotu. Z rozhovorů vyplynuly jejich obavy z první návštěvy posilovny. Pracovník uživatelům navrhl tréninkového vedení v prostoru klubu, které vnímají jako místo známé a bezpečné. …

13
Čvc

FRANTIŠEK (12 LET) – DOUČOVÁNÍM K LEPŠÍM ZNÁMKÁM

František se seznámil se službou NZDM Bedna již v minulém roce, přesto začal aktivně a pravidelně docházet až tento rok.  Žije s matkou a několika sourozenci, rodiče jsou rozvedení. František měl na klubu větší zájem o volnočasové aktivity, nežli o kontakt s pracovníky. František vyjádřil zájem o doučování, jelikož propadal ze dvou předmětů. Obrátil se proto spolu s maminkou na pracovníky NZDM, zda by bylo možné ho začít pravidelně doučovat. …

13
Čvc

MONIKA (15 LET) – MODELINGOVÁ AGENTURA

Monika se do města přistěhovala teprve nedávno a službu využívá poměrně krátce. Žije se svým otcem a mladšími sourozenci. Na klubu často využívá různé volnočasové aktivity, které v jejím případě slouží jako užitečný kontaktní nástroj. Díky budování vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky, začíná Monika hovořit i o osobních tématech. Často se týkají její rodiny. Během kontaktu Monika pracovníkovi sdělila, že se přihlásila na casting do jedné modelingové agentury. Z rozhovoru …

Page 1 of 4