Co se podařilo v Bedně

30
Zář

Ilona (16 let) – experimenty s drogami (2013)

Ilona navštěvuje NZDM čtvrtým rokem a patří mezi pravidelné uživatele. Z kontaktů s Ilonou vyplývá, že vnímá Bednu jako místo, kde má prostor pro sebe, může se zde setkat s kamarády, tráví zde volný čas, účastní se programů, využívá možnost pokeců a někdy se zde připravuje do školy. Pracovníci jí podporují a ona je zvyklá se na ně obracet, když potřebuje s něčím pomoct. Ilona se svěřila, že ji lákají experimenty …

30
Zář

Sociální poradenství v rámci školní exkurze (duben 2014)

V NZDM Bedna, dle zájmu škol, realizují pracovníci školní exkurze. Exkurze jsou určeny především žákům 2. stupně základní školy a studentům středních škol či odborných učilišť. Během školní exkurze, jsou žáci seznámeni se službou- co znamená pojem nízkoprahovost, jaký je obsah poskytovaných služeb, jsou seznámeni s pravidly klubu a také s tím, co vše mohou uživatelé v klubu využít. Ve zbytku času exkurze mohou …

30
Zář

Mojmír (15 let) – nastavování zrcadla a hranic v chování (2014)

Mojmír navštěvuje NZDM Bedna téměř rok a patří mezi pravidelné uživatele. Z kontaktů s ním vyplynulo, že se venku často nudí a Bednu navštěvuje zejména kvůli kamarádům. Na první pohled se může zdát, že Mojmír v klubu tráví volný čas a nemá žádnou konkrétní zakázku. Mojmír je komunikativní a ohledně navazování kontaktů s pracovníky i vrstevníky nemá problém. Rozhovory s pracovníky vede většinou skrze volnočasové aktivity. V kontaktech s ním se často objevuje …

Page 3 of 3