Co se podařilo v Bedně

23
Led

Bedna založila Pracovní skupinu nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež Středočeského kraje

Ve čtvrtek 22.1.2015 se v NZDM Bedna sešli pracovníci nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež působících ve Středočeském kraji. Cílem tohoto setkání bylo založení pracovní skupiny, která ve Středočeském kraji dosud chyběla. Pracovní skupina bude sloužit jako prostor pro společnou práci nad odbornými tématy, sdílení dobré praxe či předávání informací a aktualit z oboru. V plánu je i zahájení spolupráce s místní či krajskou samosprávou, Českou …

30
Zář

Jarmil (14 let) – překonání trémy (2014)

Jarmil navštěvuje Bednu přibližně 8 měsíců. Již od prvních návštěv byl velmi komunikativní, často vyhledával kontakt s pracovníkem. Vždy chtěl hrát nějaké hry nebo si povídat. S vrstevníky na klubu příliš času netrávil, vyhledával zejména pracovníky. Kontakty s ním se často opakovaly. Hovořili jsme o škole, o rodině, o volném čase a zálibách. Jarmil několikrát zmínil, že se stydí vystupovat na veřejnosti. Rád by v klubu využíval hudební vybavení, …

30
Zář

Blanka (15 let) – uživatelka jako dobrovolník při pořádání akce pro veřejnost (2013)

Blanka do NZDM dochází pravidelně již třetím rokem. Zprvu na klubu jen seděla a nekomunikovala. Následovalo období, kdy vyhledávala kontakt prostřednictvím porušování pravidel. Díky trpělivému přístupu pracovnic se začala postupně svěřovat se svými problémy doma i ve škole. Hovořila i o výtržnictví a drobných krádežích, které páchala s partou kamarádů, díky kterým si u nich získávala respekt. V NZDM jsme s ní začali hledat jako alternativu rizikového chování …

30
Zář

Ilona (16 let) – experimenty s drogami (2013)

Ilona navštěvuje NZDM čtvrtým rokem a patří mezi pravidelné uživatele. Z kontaktů s Ilonou vyplývá, že vnímá Bednu jako místo, kde má prostor pro sebe, může se zde setkat s kamarády, tráví zde volný čas, účastní se programů, využívá možnost pokeců a někdy se zde připravuje do školy. Pracovníci jí podporují a ona je zvyklá se na ně obracet, když potřebuje s něčím pomoct. Ilona se svěřila, že ji lákají experimenty …

30
Zář

Sociální poradenství v rámci školní exkurze (duben 2014)

V NZDM Bedna, dle zájmu škol, realizují pracovníci školní exkurze. Exkurze jsou určeny především žákům 2. stupně základní školy a studentům středních škol či odborných učilišť. Během školní exkurze, jsou žáci seznámeni se službou- co znamená pojem nízkoprahovost, jaký je obsah poskytovaných služeb, jsou seznámeni s pravidly klubu a také s tím, co vše mohou uživatelé v klubu využít. Ve zbytku času exkurze mohou …

30
Zář

Mojmír (15 let) – nastavování zrcadla a hranic v chování (2014)

Mojmír navštěvuje NZDM Bedna téměř rok a patří mezi pravidelné uživatele. Z kontaktů s ním vyplynulo, že se venku často nudí a Bednu navštěvuje zejména kvůli kamarádům. Na první pohled se může zdát, že Mojmír v klubu tráví volný čas a nemá žádnou konkrétní zakázku. Mojmír je komunikativní a ohledně navazování kontaktů s pracovníky i vrstevníky nemá problém. Rozhovory s pracovníky vede většinou skrze volnočasové aktivity. V kontaktech s ním se často objevuje …

Page 3 of 3