Co se podařilo v Bedně

1
Zář

Radek (9 let)

Radek je kluk, který má problémy nejen ve škole, ale i na ulici, s vrstevníky i s rodiči, kteří si s ním neví rady.  Často bývá dospělými označován jako „nezvladatelný“. V minulosti byl v kontaktu pouze s terénními pracovníky, službu však využíval zřídka. Jeho kamarádi však dovršili věku, kdy mohou přijít do klubu a on se ocitl sám. Postával před klubem a upozorňoval na sebe všemi možnými, často i velmi nepřijatelnými …

1
Zář

Individuální plány a speciální režimy

Každý klient nízkoprahového zařízení má svůj individuální plán. Jde o spolupráci, při které chce klient dosáhnout nějakého cíle pomocí kroků, na kterých se s pracovníkem domluví. Jedná se například o pomoc při sepsání životopisu, hledání práce, vyplnění přihlášky ke studiu, pomoc s úkoly a referáty, s hledáním bydlení a mnohým dalším. Někdy však klienti neumí pojmenovat nebo neví, jaká by mohla být jejich zakázka, tedy cíl spolupráce,  a …

27
Srp

Bezpečí pro sdílení osobních pocitů

„Ahoj, dneska se mám špatně. Neva, že to říkám?“ Svěřuje se šestnáctiletá Petra, která právě přichází na klub. Pracovníci vědí, jak je někdy těžké pro mladé lidi vyrůstat v dnešním světě. Proto se na klubu snaží vytvářet takové podmínky, ve kterých by klienti pocítili bezpečný prostor i pro sdílení svých osobních záležitostí. Petra je již dlouhodobou uživatelkou NZDM Bedna, ale teprve po roce, kdy se s pracovníky …

27
Srp

Nouzový stav v NZDM Bedna

Pracovníci z NZDM Bedna se vždy snaží reagovat na aktuální situaci a potřeby klientů. Jinak tomu nebylo ani při nedávném omezení služeb v rámci nouzového stavu vyhlášeném kvůli světové pandemii COVID 19. Chaos, nervozitu a nejistotu z  pocítilo mnoho z nás. Pracovníci stáli před rozhodnutím, zda službu uzavřít, nebo najít způsob, jak být v kontaktu s těmi, kdo to zrovna potřebují. Aktivně se snažili zjistit, jakým …

30
Čvn

Výroční zpráva 2019

Přinášíme Vám ucelenou zprávu o činnosti Pontonu za rok 2019. Pontonu se podařilo podpořit 758 dětí, mladých lidí a rodičů, dvakrát se přestěhovat a hospodařit s 12,6 miliony korun. Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podporovali! Výroční zpráva Ponton_2019

2
Čvn

Ponton v době nouzového stavu – celkové statistiky

Rádi si dobře evidujeme, co děláme, pro koho a jak. Proto Vám můžeme přinést kompletní výsledky naší práce, které lze prezentovat v číslech. Řada zaměstnanců mohla být doma, díky nařízení vlády byly uzavřeny všechny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v ČR a ty má Ponton v provozu dvě. Nikdo ale doma být nechtěl, takže jsme přešili do on line světa a pracovali …

8
Dub

Ponton od začátku výjméčného stavu

Ponton za první tři týdny výjimečného stavu nezahálel. Přinášíme Vám tedy přehledně v grafické podobě čísla, která ukazují, že vir nás nezastavil a snad ani nezbrzdil. Netradičně jsme do infografiky přidali vzkaz i pro předsedu vlády ČR, protože vyšlo najevo, že je zklamaný z neziskovek: „Ovšem od prvních okamžiků, kdy se v naší zemi projevily symptomy krize s koronavirem, postrádám pomoc z neziskového sektoru,“ napsal doslova pan Babiš. …

13
Úno

Mája (12) – příběh z Bedny

Máje je dvanáct let, s pracovníky se seznámila před čtyřmi lety během terénu na ubytovně a brzy se stala pravidelnou klientkou. Postupně začala využívat vedle terénu také klub. Zpočátku hlavně hrála hry nebo se zapojovala do různých programů, učila se fungovat ve skupině a hledala si svoje místo v partě vrstevníků. Později si zvykla s pracovníky mluvit o tom, co zažívá, i o tom, co ji trápí. I když Mája vyrůstá …

13
Úno

Linda (12) – příběh z Bedny

Linda se seznámila s terénními pracovníky před třemi roky během jejich práce na ubytovně. Od začátku projevovala zájem spíše o kontakt s pracovníky, ve skupině vrstevníků působila trochu jako outsider, někdy měla s ostatními dětmi konflikty a občas kvůli nim ze skupinových aktivit odcházela. Za přispění pracovníků ale mezi nimi své místo postupně získala, začala si být v kontaktu s vrstevníky jistější, a i oni začali Lindu brát …

12
Dub

KLÁRA 18 LET – PODPORA BĚHEM JEDNÁNÍ O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ

Klára je dlouhodobou klientkou NZDM. Vzhledem k tomu, že je sama matkou nezletilých dětí, navštěvuje klub sporadicky, nicméně je se službou v kontaktu v terénu nebo prostřednictvím sociální sítě. Jejím dlouhodobým tématem je řešení bytové situace. Pracovnicemi byla informována o možnostech sociálního bydlení, které v současnosti nabízí město Příbram rodinám s dětmi. KLára projevila zájem o sjednání schůzky na sociálním odboru města a dále požádala o doprovod …

Page 3 of 5