Co se podařilo v Com.passu

15
Kvě

Píseň lásky a byrokracie

Začátkem loňského srpna volal pracovníkovi přítel jeho klientky. Z rozhovoru vyplynulo, že klientka má ruské občanství, celý život bydlela na Ukrajině a už téměř měsíc se nelegálně nachází na území ČR. Pracovník posoudil situaci a domluvil společné setkání s právníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům, na kterém se rozhodli podat žádosti o dočasnou ochranu.  Zatímco se právník zabýval formální složkou procesu, sociální pracovník doprovázel klientku na Krajské asistenční centrum …

5
Pro

Spolupráce s Compassem – příběh z COM.PASSu

Diana se službou TP Compass pracuje od července roku 2021. Je tedy poměrně novou klientkou. Přestěhovala se do Plzně z jiného města a o službě se dozvěděla na ubytovně, kde nyní bydlí a kam pracovnice pravidelně dochází. Neváhala, pracovnice oslovila a již si domluvily první společnou schůzku, která probíhá formou seznamování se službou/pracovnicemi a sociálního šetření. Diana toho potřebovala řešit opravdu hodně a bylo třeba začít tím nejdůležitějším což …

5
Zář

Děti z ubytoven zažily týden jinak – příběh z COM.PASSu

Při jedné červnové schůzce řešila pracovnice s klientkou možnosti letního táboru pro její devítiletou dceru, aby nemusela trávit celé prázdniny na ubytovně. Na internetu našly možnost příměstského tábora od jiné neziskové organizace, při telefonátu však zjistily, že jsou místa již plná. Žádný další příměstský tábor, který by byl zdarma v místě bydliště nebyl dostupný, proto dále nepodnikaly kroky v této zakázce.  O pár …

5
Čvn

Jak zlepšit klientův pohled na svět? – příběh z COM.PASSu

Jana je sedmnáctiletá dívka z Plzně, která studuje na středním odborném učilišti. Ke COM.PASSU se dostala přes doporučení své maminky, která s organizací také spolupracuje. Jana se službou spolupracuje několik měsíců, řešila se s ní podpora při studiu, komunikace se školou a zprostředkování školních materiálů. Vyvstala ještě další zakázka a to taková, že Jana se svou oční vadou, kterou trpí od dětství, by potřebovala nové dioptrické brýle. S brýlemi které má, …

9
Dub

Ponton koordinoval testování

Poté, co jsme na jedné z Plzeňských ubytoven zorganizovali PCR testování kdy vyšlo najevo, že 30 % obyvatel (celkem 18 lidí) je pozitivních a  všech  70 obyvatel muselo do karantény, rozhodli jsme se otestovat všechny plzeňské ubytovny, kde žijí rodiny s dětmi a je tam riziko pozdě objeveného ohniska nákazy COVID 19. Od 24.3. do 7.4. jsme na 17 místech (13 ubytoven a některé opakovaně, jeden azylový dům, jedno …

5
Dub

Zkušenost s covidem – příběh z COM.PASSu

Martině je 25 let a bydlí se svou sestrou a dvěma dětmi na ubytovně. S pracovnicemi TP Compass spolupracuje již od svých nácti. Stejně jako jiným, i Martině pracovnice doporučovala nechat se otestovat a ujišťovala ji, že to není nic bolestivého. A protože bydlí na ubytovně, kde mají některé prostory společné a nákaza by se zde mohla více šířit, rozhodla se jít na test, kam ji pracovnice objednala. O dva dny …

5
Dub

Někdy to trvá i 8 otočení – příběh z COM.PASSu

Jana je maminka samoživitelka se třemi dětmi. Od začátku spolupráce vyprávěla o svém bývalém příteli, který ji stále kontaktuje, píše nepříjemné zprávy, občas vyhrožuje. Bývalý přítel ji v minulosti týral a proto i s dětmi Jana odešla do azylového domu. Domluva s ním nebyla možná, ale ani když se v nestřeženou chvíli dostal do azylového domu a vymáhal si kontakt se synem, nechtěla klientka řešit situaci přes policii, protože …

9
Zář

partnerství v projektu Společně a Odborně

Ponton je prostřednictvím  služeb NZDM Bedna, NZDM Pixla a TP COM.PASS zapojen do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi …

5
Zář

Společně! – příběh z COM.PASSu

Matyldě je 21 let a bydlí se svými 4 dětmi a přítelem na ubytovně. S Com.passem spolupracuje již více jak 4 roky. Většinou s pracovnicí řeší vše, co se točí kolem dětí a dnes tomu nebude jinak. Jak jistě víte, není jednoduché být matkou, natož mít děti 4. S touto náročnou životní situací se potýká i Matylda. Matkou se stala již v 16ti letech a neměla kolem sebe nikoho, …

5
Zář

Jak je to starý? – příběh z COM.PASSu

Věrka je dvacetitříletá dívka, maminka roční holčičky. V pubertě si prošla domovem dětí  ale i výchovným ústavem. Často jí v životě chyběla osoba, na kterou by se mohla obrátit a spolehnout. Osoba, na kterou se bude moci obrátit, když si nebude vědět s něčím rady. I když to Věrka nemá v životě jednoduché, stále se snaží. Věrka si nedávno vyhledávala informace na internetu a následně článek poslala pracovnici. Ta …

Page 1 of 6