Co se podařilo v Com.passu

7
Čvc

Fotbal pro rozvoj 2015

První prázdninový den, tedy 1. 7. 2015, proběhla v Plzni již druhým rokem akce Fotbal pro rozvoj, kterou v západočeském kraji pořádá organizace INEX za spolupráce Pontonu, občanského sdružení a Diakonie západ. (www.fotbalprorozvoj.org) Dopoledne od 9:00 do 14:00 probíhal ve Štruncových sadech fotbalový turnaj v atmosféře a pravidlech fair play. Zúčastnilo se ho šest týmů ze čtyř nízkoprahových klubů. Poté se všichni přemístili na Náplavku, kde proběhlo vyhlášení …

15
Čvn

Příběhy z Com.passu – Vyřízení splátkového kalendáře (Petr, 15 let)

Petr se na nás obrátil s diskrétní prosbou. Byl v situaci, kdy nevěděl za kým jiným jít, protože cítil stud za své chování a nechtěl ho řešit s nikým z rodiny ani z kamarádů. Petr se dopustil přestupku a byla mu uložena pokuta. Nejdřív se řešila uživatelova finanční situaci, která byla velmi špatná, ale přes léto ho čekaly už domluvené brigády. Nasnadě byl tedy splátkový kalendář. …

15
Kvě

Příběhy z Com.passu – Hledání zaměstnání (Jirka, 19 let)

Dlouhodobý uživatel TP COM.PASS, Jirka, dokončil svá studia na odborném učilišti. Už před vyučením s ním pracovnice začala individuálně pracovat na zakázce hledání zaměstnání. Spolupráce zahrnovala vyhledávání vhodných inzerátů, emailovou korespondenci a doprovod za potencionálními zaměstnavateli. Pracovnice s Jirkou také pravidelně nacvičovala pracovní pohovor, tím docházelo ke zmírnění jeho nervozity z pracovního pohovoru. V neposlední řadě jej podporovala v trpělivosti při hledání vhodné pracovní pozice. …

29
Zář

Pracovní skupina PLK (2013 – 2014)

Po celý rok se dařila rozvíjet spolupráce s dalšími organizacemi, a to především díky Pracovní skupině nízkoprahových služeb Plzeňského a Karlovarského kraje – PLK. Skupina vznikla díky pracovníkům občanského sdružení Ponton a po celý rok byla ve vedení skupiny koordinátorka TP COM.PASS. Díky skupině dochází ke sdílení zkušeností mezi obdobnými zařízeními, což pozitivně přispívá k rozvoji služby.

29
Zář

Výlet s fotosoutěží (2014)

Koncem roku 2013 jsme uspořádali fotosoutěž, uživatelům jsme půjčili foťáky a učili je, jak se s nimi fotí. Uživatelé fotili, co se jim ve svém okolí líbí a co naopak nelíbí. Poté vybrali pět svých nejlepších fotek, které ohodnotila nestranná porota. Ta vybrala tři nejlepší fotografy, na které čekala odměna v podobě výletu do Prahy, kdy si s sebou budou moci vzít svého nejlepšího kamaráda/kamarádku. …

29
Zář

Tížívá situace zdravotní i finanční (2014)

Natálie se obrátila na COM.PASS kvůli problému, který řešila. Jednalo se o to, že neměla finance na těhotenský test a měla obavy, že je těhotná. Poskytli jsme ji tedy těhotenský test a velmi podrobné informace o jeho použití. Natálie přišla o týden později znovu, že si test zřejmě udělala špatně. Nabídli jsme ji tedy možnost udělat si těhotenský test u nás. Natálie nabídku přijela a test jsme tedy udělali, …

29
Zář

Přihlášky na střední školu (2014)

V rámci akce COM.PASS na PIXLE jsem se dva dny před koncem termínu pro odevzdávání přihlášek na střední školy ptala uživatelů, zda mají odevzdané přihlášky tam, kam chtěli. Jeden uživatel ji ještě neměl odevzdanou, protože nevěděl, co vše je k tomu potřeba a kam ji odevzdat. Domluvili jsme si spolu konkrétní kroky a doprovod při odevzdání. Našli jsme adresy škol, podívali jsme …

29
Zář

Hledání bydlení 2014

Na jedné z ubytoven, kam pravidelně docházíme, jsme nakontaktovaly mladou ženu, která má přítele a dvě malé dcery. Cílem naší společné zakázky byla podpora při hledání nového bydlení. Na ubytovně nejsou moc dobré podmínky. Poradily jsme kde hledat inzeráty. V terénu jsme využívaly PC s internetem. U uživatelky došlo k velkému posunu v tom směru, že byla schopna si nové inzeráty hlídat a vyhledávat sama. Aktivně komunikovala …

29
Zář

Táborový pobyt (2013)

Volnočasové aktivity neděláme jen proto, že nás baví, ale především nám pomáhají v naší práci. Např. díky táborovému pobytu se podařilo prohloubit vztah s jeho účastníky. Pracovníci lépe poznali uživatele i prostředí, ve kterém žijí. Se souhlasem uživatelů se nám podařilo navázat kontakt s celými rodinami a v některých případech se díky tomu více dařila práce i s blízkými, kteří mají vliv na situaci našich uživatelů. V uplynulém roce jsme pořádali tábor, …

29
Zář

Street Battle Jam – Plzeň 2013

Příkladem dobré praxe jsou nadstavbové akce nazvané Street Battle Jam – Plzeň 2013. Akce je zaměřena na street dance, který je pro naše uživatele velmi atraktivní. Daří se udržovat vysokou návštěvnost akce a tím propagovat Ponton, občanské sdružení. Uživatelé nejsou jen pasivními příjemci, ale aktivně se zapojují a jsou motivování svůj tanec trénovat. Daří se zde navazovat kontakt s uživateli, které jsme …

Page 3 of 4