21
Dub

Video dokument k projektu Jsem Ready

Projekt Jsem Ready, realizovaný v letech 2013 až 2015 byl Agenturou pro sociální začleňování označen za dobrou praxi. Díky tomu byl natočen krátký video dokument o projektu i problematice. Podívat se na něj můžete zde: http://www.dobrepraxe.cz/dobre-praxe/jsem-ready

28
Čvc

Začal znovu a chce být ready aneb o Jsem Ready! v Plzeňském deníku

Projekt Jsem Ready! skončil, ale mladí lidé, kteří se do projektu zapojili chtějí být ready i nadále. Přečtěte si článek v Plzeňském deníku.

1
Čvc

Ukončení projektu Jsem Ready

K 30.6.2015 byl ukončen projekt Jsem Ready. V rámci tohoto projektu bylo podpořeno 145 dětí a mladých lidí, kteří jsou,nebo byly v ústavní výchově. Na základě zpětných vazeb od těch, kteří s námi spolupracovali, věříme, že jsme odvedli dobrou práci a mladým lidem pomohli při jejich startu do života bez ústavního zařízení. Celkem jsme spolupracovali s 9ti zařízeními a toto je názor zástupce jednoho z nich: „S organizací …

29
Zář

René: Neuvěřitelný zlom v mém životě

Přepis článku: Jsem Ready! Projekt občanského sdružení Ponton podpořil během uplynulého půl rokutéměř 4 desítky mladých lidí z výchovných ústavů z Plzeňského kraje. „Jsem Ready!“podporuje mladé lidi při odchodu z dětských domovů a výchovných ústavů tak, aby se co nejlépe zapojili do běžného života. Nejde jen o víkendové pobyty plné praktických rad, ale také o pomoc před a po opuštěním domova či ústavu včetně podpory při hledání zaměstnání nebo …

29
Zář

SPOLUPRÁCE S RODINOU (2014)

Pracovník projektu JR! se zúčastnil případové konference chlapce opouštějícího VÚ, v roli mediátora. Klientův odchod ze zařízení a jeho plánovaný návrat do rodiny byl posuzován z hlediska rodičů s velkými obavami. Samotná matka váhala, zda má vystavit zbytek rodiny rizikovým situacím, které společné soužití se synem přicházejícího z VÚ nutně přinese. Syn se navíc zdál být k tomuto kroku nedostatečně motivován, sám nedokázal vyjádřit plán, …

29
Zář

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI (2014)

Projekt Jsem Ready! při své činnosti spolupracuje s kurátory pro mládež (výjimečně také s kurátory pro dospělé). Ti často zprostředkovávají spolupráci mezi klienty a projektem. Možnosti projektu JR! slouží jako „prodloužená ruka“ činnosti kurátorů. Hlavním důvodem je fakt, že se klient s kurátorem při četnosti a jistému „institucionálnímu odstupu“ nedostane v navázání vzájemného vztahu a důvěry tak daleko, jak umožňuje činnost pracovníkům projektu JR! Následná spolupráce …

29
Zář

ŘEŠENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI: klient Nikolas (r. 2014)

Klient byl kontaktován na základě doporučení sociální kurátorky. Klient byl v situaci, kdy jej čekalo soudní líčení z důvodu páchání trestné činnosti. Obával se trestu odnětí svobody, s pracovnicí projektu Jsem Ready! spolupracoval zejména na zajištění možnosti podmíněného trestu. V této záležitosti proběhly konzultace s pracovníky Probační a mediační služby, výsledkem bylo zaslání písemného návrhu na probační dohled k soudu. Pracovnice klienta připravovala na samotné líčení, prošla …

29
Zář

PO OPUŠTĚNÍ VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU: Klient Petr (r. 2014)

S klientem byla navázána spolupráce na doporučení sociální kurátorky. V té době byl klient ve výchovném ústavu mimo Plzeňský kraj, zařízení měl opustit za 2 měsíce, a to ke dni 18. narozenin. Dobrovolný pobyt z důvodu dostudování odmítal. Klientovou zakázkou bylo zajištění bydlení v plzeňském Domu na půl cesty (DPC). Pracovnice projektu tak zprostředkovávala kontakt mezi klientem a pracovníky Domu na půl cesty. Klienta zároveň seznámila …

29
Zář

NÁVRAT DO VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU: Klient Patrik (r. 2014)

Pracovníci výchovného ústavu nás kontaktovali v souvislosti s žákem, který se rozhodl po 18. narozeninách dobrovolně opustit zařízení a vrátit se do Plzně. S klientem se podařilo navázat kontakt a začal docházet do poradenského centra projektu. Patrik nebyl vyučen a neměl ani žádné rodinné zázemí. Přespával u kamaráda poblíž Plzně, v bytě však netekla ani voda. Spolupráce probíhala také s kurátorkou klienta, která mu mimo jiné předala kontakty na příbuzné, ty nakonec …

29
Zář

VYJEDNÁNÍ PŘECHODNÉHO BYDLIŠTĚ MIMO VÚ: Klient David (r. 2014)

S klientem byla navázaná spolupráce již během víkendových pobytů. Již tam jí David vyprávěl o své situaci. Do ústavu se nedostal z výrazně závažného důvodu, a díky tomu, i dobrému chování, mu kurátor přislíbil podmínečné propuštění. David navíc nebyl mezi ostatními žáky výchovného ústavu oblíben, což zvyšovalo jeho motivaci k získání podmínky. Klient však nevěděl, co má dále ve věci dělat, a požádal nás …

Page 1 of 2