21
Dub

Video dokument k projektu Jsem Ready

Projekt Jsem Ready, realizovaný v letech 2013 až 2015 byl Agenturou pro sociální začleňování označen za dobrou praxi. Díky tomu byl natočen krátký video dokument o projektu i problematice. Podívat se na něj můžete zde: http://www.dobrepraxe.cz/dobre-praxe/jsem-ready

1
Čvc

Ukončení projektu Jsem Ready

K 30.6.2015 byl ukončen projekt Jsem Ready. V rámci tohoto projektu bylo podpořeno 145 dětí a mladých lidí, kteří jsou,nebo byly v ústavní výchově. Na základě zpětných vazeb od těch, kteří s námi spolupracovali, věříme, že jsme odvedli dobrou práci a mladým lidem pomohli při jejich startu do života bez ústavního zařízení. Celkem jsme spolupracovali s 9ti zařízeními a toto je názor zástupce jednoho z nich: „S organizací …