Co se podařilo v Klubíčku

28
Led

Lukášek

Letos nastoupil do PvP Klubíčko a začátky pro něj byly velmi těžké, protože nechtěl být sám bez maminky, nebyl zvyklý na odloučení a pobyt mezi dětmi. Lukášek to s ostatními dětmi v kolektivu nemá jednoduché, protože se narodil s rozsáhlou sluchovou vadou. Lukáš je tedy odkázaný na pomoc naslouchadel, se kterými si zatím ještě také moc nerozumí a postupně se začíná učit mluvit. Rodiče s naší spoluprací kontaktovali …

28
Led

Milan

V září 2019 nastoupil do Pvp Klubíčko tříletý Milan. Když jsme se s Milánkem seznámili, zjistili jsme, že ještě neumí vůbec mluvit, s maminkou se totiž dorozumívá znakovou řečí, a není zvyklý na to, že se musí mimo svůj domov dorozumívat pomocí mluveného slova. Celkově je pak vývoj dítěte zpomalen a hrozí další komplikace.  Po několika měsících jsme s Milánkem udělali drobné, ale zásadní pokroky. Rodiče zjistili, že je třeba …

2
Led

Práce v rodinách

Terénní pracovnice v říjnu podporovala matku při situaci, kdy došlo k návrhu na odebrání 4 dětí, které má v péči. Rodina dostala u soudu šanci situaci zlepšit do ledna. V listopadu jsme přijali do programu děti matky samoživitelky v tíživé situaci, kdy se vrátila před časem z dlouhodobého pobytu v Anglii, kde žila od svého dětství. Jedno z dětí je předškolák a bylo potřeba, aby v co nejkratší době zahájilo školní přípravu. …

2
Led

Předškoláci v Klubíčku

I přestože je tento rok již pro pětileté děti v MŠ povinný, některé rodiny neprošly s dětmi zápisy v termínu a již pro ně nebylo místo ve školkách v blízkosti bydliště. Takto jsme v tomto roce rychle přijaly 3 předškoláky, kteří ještě nikdy nedocházely do žádného dětského kolektivu a v Klubíčku se aktivně a individuálně připravují na první třídu nebo přechod do MŠ. U jedné dívky se podařilo navázat spolupráci se spádovou …

2
Led

Podpora adaptace při přestupu dětí z Pvp Klubíčka do MŠ/ZŠ

V září nastoupilo z Klubíčka 6 dětí do běžné mateřské školy, 4 děti do první třídy v běžné ZŠ a 2 děti do přípravných ročníků. Některé rodiny byly podpořeny nejen při zápisech, ale i následně po nastoupení dětí např. konzultací potíží při adaptaci, kdy třeba jedno dítě ráno matce vzdorovalo při odchodu do školy nebo došlo k častějšímu pomočování v MŠ. Dále terénní pracovnice Klubíčka zprostředkovávala informace a potřeby ze strany učitelů …

2
Říj

Logopedie v Klubíčku

V minulém školním roce probíhala pravidelně individuální logopedická cvičení s osmi dětmi s narušenou komunikační schopností a s vadami řeči. Aby mohlo dojít k pokrokům, cvičení byla názorně předávána rodičům pro domácí procvičování. Nejprve bylo nutné procvičit motoriku mluvidel a správné dýchání pro možnost správného vyvození hlásek. Např. předškolák Jiřík zvládnul nacvičit správně Č, Š, Ž v běžné mluvě a to i ve slovech jako sešit, šustí. …

2
Říj

12 dětí přestoupilo z klubíčka do běžných škol a školek

V roce 2016/17 se nám podařilo  podpořit 12 rodin při zápisu do běžné MŠ a ZŠ. Rodiče byli nejprve na semináři poučeni o změnách ve školství a v legislativě. Také si mohli s dětmi prakticky vyzkoušet „nanečisto“ aktivity jako při zápisu dětí do školy.  Rodiče byli také individuálně informováni o možnostech a náležitostech zapsání svých dětí. Nakonec úspěšně nastoupilo z Klubíčka 7 dětí do běžné mateřské školy a 4 děti do první třídy a 2 …

2
Říj

Denis a pokroky

Od listopadu 2016 dochází do Pvp Klubíčko čtyřletý Denis, tichý chlapec, velmi vázaný na maminku. Jeho adaptace v předškolním programu nebyla snadná.  Rodina ho nevodila pravidelně, což také  komplikovalo jeho možnosti si zvyknout a rozvíjet své dovednosti. Také trpí poměrně vážnou oční vadou, těžko se proto orientoval a měl omezení v přísunu informací a byl tak celkově opožděný ve svém vývoji.  Nicméně rodina tuto …

7
Úno

Konference o Klubíčku a inkluzi do mateřských škol v Plzni

V rámci projektu Program včasné péče Klubíčko proběhla 27.1.2017 úvodní konference s názvem Inkluze v předškolním školství. Mimo představení projektu Pvp Klubíčko byl prezentován také projekt K.O.Z.A., který realizuje plzeňská SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s. Oba projekty se zaměřují na posílení inkluzivního přístupu u předškolních dětí, a spolupracují s obdobnými partnery, což bylo také důvodem pro uspořádání společného setkání. …

26
Čvn

Výběrové řízení – 3 pracovníci do projektu Klubíčko od 1.9.2016

Ponton vyhlašuje výběrové řízení do projektu Program včasné péče Klubíčko – společně do školky. Jedná se o 3 pracovní pozice na 34 měsíců na celý úvazek. Nástup je od 1.9.2016!!! Více informací naleznete na těchto stránkách v sekci Výběrová řízení: http://ponton.cz/o-pontonu/vyberova-rizeni/  

Page 1 of 3