Co se podařilo v Klubíčku

14
Lis

Konec téměř pohádkový

Do Klubíčka nastoupila dvojčata, děti, které by se daly onálepkovat jako problematické. Projevovaly se u nich poruchy chování a vzdor pramenící z frustrace. Příčiny? Je jich mnoho. Mají ještě čtyři sourozence, staršího se závažným zdravotním postižením, roční miminko a dva další na základní škole, kde se to rovněž neobešlo bez potíží. Kvůli záškoláctví jednoho z nich hrozilo matce odebrání dítěte bylo na ni podáno trestní oznámení. …

9
Dub

Ponton koordinoval testování

Poté, co jsme na jedné z Plzeňských ubytoven zorganizovali PCR testování kdy vyšlo najevo, že 30 % obyvatel (celkem 18 lidí) je pozitivních a  všech  70 obyvatel muselo do karantény, rozhodli jsme se otestovat všechny plzeňské ubytovny, kde žijí rodiny s dětmi a je tam riziko pozdě objeveného ohniska nákazy COVID 19. Od 24.3. do 7.4. jsme na 17 místech (13 ubytoven a některé opakovaně, jeden azylový dům, jedno …

19
Led

Kryštof i Sebastian už Klubíčko nepotřebují

Do Klubíčka začal chodit Sebastian, kterému byly zrovna tři roky. Hned při zápisu jsme od matky zjistili informace o jeho lehké nedoslýchavosti. V průběhu spolupráce a docházky Sebastiana do Klubíčka bylo zjištěno, že jeho nedoslýchavost zcela jistě potřebuje více pozornosti. Výchovné metody matky na Sebíka moc nefungovaly, částečně jí nerozuměl a také se zdál unavený z toho, jak na něj pořád všichni mluví, něco chtějí a on neví …

19
Led

Sebíku, slyšíš mě?

Příklad dobré praxe: Do Klubíčka začal chodit Sebastian, kterému byly zrovna tři roky. Hned při zápisu jsme od matky zjistili informace o jeho lehké nedoslýchavosti. V průběhu spolupráce a docházky Sebastiana do Klubíčka bylo zjištěno, že jeho nedoslýchavost zcela jistě potřebuje více pozornosti. Výchovné metody matky na Sebíka moc nefungovaly, částečně jí nerozuměl a také se zdál unavený z toho, jak na něj pořád všichni mluví, něco …

19
Led

Kája jde do školy

Rodiče šestiletého Káji, který docházel do Klubíčka, se obávali další změny v Kájově světě – nástupu do běžné základní školy, ke kterému mělo dojít v září 2019.  Chlapec si již těžko zvykal ve školce, měl velice specifické projevy chování a potřeby individuální pedagogické péče a přístupu. S matkou paní Hanou byla často situace konzultována a vysvětlovány nutné postupy v jejím výchovném působení, možné příčiny a doporučeno vhodné působení …

19
Led

Podpora rozvoje řeči

Paní Strnadová přišla v září 2019 do organizace Ponton se svým tříletým synem Milanem, pro kterého sháněla mateřskou školku. Bylo ji nabídnuto docházení do Klubíčka. Matka chlapce je neslyšící a s Milánkem se dorozumívá výhradně znakovou řečí. Chlapec při nástupu do kolektivu vůbec nemluvil.  I poté, co se chlapec adaptoval, bylo zjištěno, že nedokáže používat řeč a je nezbytné zabývat se rozvojem jeho mluvidel a řeči. Maminka nejdříve necítila potřebu …

19
Led

Monika a dcery

Paní Monika přišla do našeho předškolního klubu Klubíčko s dcerou Aničkou. Monika působila velmi ostýchavě a nejevila zájem o další aktivity, bylo důležité zapracovat na její motivaci v prospěch jejích dcer. Po několika měsících spolupráce se Monika začala zajímat o vzdělávací semináře s tématikou výchovy, zdraví a bezpečí dítěte v rámci projektu Trénink. Dceři Aničce se v předškolním klubu velice dařilo a stala se důležitou součástí kolektivu třídy. S paní Monikou se povedlo …

4
Pro

Mikuláš v Klubíčku

Jako každý rok dorazila parta kolem Mikuláše do Klubíčka:)  

20
Říj

Podpora z Nadace České spořitelny – 120 000 utraceno, 95 dětí podpořeno

Nadace české spořitelny podpořila Ponton v době, dnes už první, korona krize a Ponton získal 120 000 Kč. na nákup vybavení a pomůcek pro domácí přípravu do školy. Organizace Ponton, z.s – respektive terénní sociální pracovníci programu Trénink a sociální služby COM.PASS podpořili celkem 95 dětí ze 41 rodin formou nákupu balíčků s edukačními pomůckami pro vzdělávací potřeby dětí v domácím prostředí a při jejich následném využití …

20
Čvc

Divadelní léto a podpora Klubíčka

V Plzni právě probíhá akce Divadelní léto a my si moc vážíme toho, že na některých představeních mohou diváci najít na svých sedačkách vzkaz od Pontonu. Díky http://www.divadelnileto.cz/ za spolupráci a podporu našeho projektu Klubíčko.

Page 1 of 4