Co se podařilo v Klubíčku

20
Čvc

Příběhy z Klubíčka – I malé krůčky se počítají

V březnu 2015 nastoupily dvě děti – sourozenci (5 a 6 let), děti prochází složitou rodinou situací, jsou v péči prarodičů. U dětí jsme pozorovali absenci základních předškolních dovedností (nerozlišují barvy, nevyjmenují číselnou řadu, mají neobratnou grafomotoriku, nevyzrálé zrakové a sluchové rozlišování, chudou slovní zásobu apod.) a také závažné logopedické potíže (vícečetná dyslalie, agramatismy). Po nástupu do Klubíčka děti měly potíže s adaptací v kolektivu …

5
Kvě

Příběhy z Klubíčka – Už to zvládám sám

U čtyřletého chlapce, který byl velmi pasivní a nesamostatný, došlo k výraznému posunu ve všech oblastech.  Dítě bylo velmi vázáno na matku, která však měla potíže s důslednou výchovou, postupně došlo díky poradenství ke zlepšení tohoto stavu přílišné vazby na matku. V minulosti dělal všechny aktivity převážně pod dohledem staršího sourozence nebo s pedagogickou asistencí, sám se nevyjadřoval, nenajedl atd. Po několika měsících pracuje samostatně, zapojuje se rád …

20
Led

Příběhy z Klubíčka – S tátou to jde hned lépe

V letošním školním roce se do programu zapojily dva sourozenci (4 a 5 let) z rodiny, která se kromě tíživé ekonomické situace dostala také do složité rodinné situace (partnerské problémy). Děti byly v psychické nepohodě, zaznamenávaly jsme známky opoždění ve vývoji, neměly dostatečně podnětné prostředí, téměř nemluvily, chyběly jim základní znalosti úměrné věku, na pokyny reagovaly pláčem, měly potíže s pravidly a autoritou pracovnic. Díky pravidelnému docházení …

18
Zář

Organizace benefičního koncertu na podporu projektu (2014)

25.8.2014 proběhl v Plzni v prostorách Anděl music baru benefiční koncert pro Klubíčko. Pobavit se a podpořit Klubíčko vstupným 150,- korun českých přišlo přes sto lidí, pro které hrály kapely Pan Cicvárek, ovčí člověk – plzeňská undergroundová kapela, dále alternativní rockové kapely Origami z Příbrami a Duben v Pešti z Litoměřic, všechny bez nároku na honorář. Na koncertě byla ke zhlédnutí také výstava fotografií Lukáše Houdka …

18
Zář

Nákup brýlí pro předškoláčka (2014)

Do Pvp Klubíčko docházelo dítě s problematickou oční vadou. Matka dítěte byla samoživitelka se třemi dětmi žijící na azylovém domě. Na drahé brýle pro dítě nebyla dlouhodobě schopna finančně dosáhnout, rodina žila na hranici velké chudoby.  Díky sponzorskému daru od soukromé osoby se podařilo dítěti zakoupit brýle. Matka spolu s terénní pracovnicí projektu vybraly a zakoupily na prodloužený poukaz od očního lékaře vhodné plastové brýle se speciálními …

18
Zář

Petice rodičů na záchranu Klubíčka (2014)

Když rodiče zjistili, že je projekt Pvp Klubíčko v novém školním roce finančně ohrožen, měli velké obavy z nedostupnosti jiných alternativ předškolních zařízení, několik maminek vyvinulo vlastní aktivitu v podobě sepsání neoficiální petice na záchranu „školky Klubíčko“ a celkem posbíraly 219 podpisů. Byli jsme potěšeni aktivitou a vlastním zájmem rodičů na zachování programu Pvp Klubíčko.

18
Zář

Nástup dětí z Klubíčka do prvních tříd a přípravných ročníků základních škol (2014)

Školní rok 2014/2015 zahájilo školní docházku v běžných základních školách 10 dětí z Pvp Klubíčko. Do 1. tříd nastoupily čtyři děti a do přípravných ročníků dětí šest. Tato skutečnost potvrzuje, že program Pvp Klubíčko má nezastupitelný význam v systému předškolního vzdělávání dětí a předchází zbytečným nástupům dětí do škol praktických.

18
Zář

Zapojení rodičů a pokroky u dětí (2013 – 2014)

Na konci školního roku 2013/2014 bylo uzavřeno a naplněno celkem 9 Plánů spolupráce s rodinou, kdy pomocí zapojení rodin pro přípravy s dítětem v domácím prostředí došlo u dětí k pokrokům zejména v oblasti logopedické nápravy, soustředění, slovní zásoby, pravolevé orientace, uvolnění ruky a zlepšení jemné motoriky.

18
Zář

Usnadnění vstupu dětí do nového prostředí a kolektivu dětí (2013 – 2014)

Na začátku školního roku 2013/14 nastoupilo do programu 8 nových dětí, z toho 2 děti měly poměrně složitý adaptační proces na nástup do nového prostředí mimo svou rodinu a do většího dětského kolektivu. Projevy této pro děti náročné změny byly např. neustávající pláč, stranění se dětem, vzdor apod. Pomocí pedagogických zkušeností a metod vzdělávacího programu Začít spolu jako je umožnění přístupu rodičů do programu a postupný …

18
Zář

Pomohli jsme rodinám v nákladném vybavení dětí pomůckami do školy (2013 – 2014)

Pomáháme sociálně slabým rodičům se zajišťováním nákladných školních pomůcek  (nejen pro děti do první třídy) na základě úspěšné spolupráce s Odborem sociálních služeb MMP a to v rámci projektu Distribuce školních potřeb pro sociálně potřebné rodiny s dětmi za účelem podpory těchto rodin s trvalým bydlištěm na území města Plzně. V rámci terénní práce s rodinami vytipujeme potřebné rodiny v tíživé finanční situaci a následně distribuujeme školní potřeby. …

Page 2 of 3