Co se podařilo v Klubíčku

18
Zář

Usnadnění vstupu dětí do nového prostředí a kolektivu dětí (2013 – 2014)

Na začátku školního roku 2013/14 nastoupilo do programu 8 nových dětí, z toho 2 děti měly poměrně složitý adaptační proces na nástup do nového prostředí mimo svou rodinu a do většího dětského kolektivu. Projevy této pro děti náročné změny byly např. neustávající pláč, stranění se dětem, vzdor apod. Pomocí pedagogických zkušeností a metod vzdělávacího programu Začít spolu jako je umožnění přístupu rodičů do programu a postupný …

18
Zář

Pomohli jsme rodinám v nákladném vybavení dětí pomůckami do školy (2013 – 2014)

Pomáháme sociálně slabým rodičům se zajišťováním nákladných školních pomůcek  (nejen pro děti do první třídy) na základě úspěšné spolupráce s Odborem sociálních služeb MMP a to v rámci projektu Distribuce školních potřeb pro sociálně potřebné rodiny s dětmi za účelem podpory těchto rodin s trvalým bydlištěm na území města Plzně. V rámci terénní práce s rodinami vytipujeme potřebné rodiny v tíživé finanční situaci a následně distribuujeme školní potřeby. …

18
Zář

Interaktivní semináře pro rodiče (2013)

V roce 2013 se Pvp Klubíčko zaměřilo na realizaci vzdělávacích seminářů směřujících k prevenci sociálního vyloučení posílením praktických dovedností a znalostí pro rodiče a veřejnost financovaný Odborem bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu města Plzně. Realizovali jsme jich celkem pět, všechny s aktuálními tématy, které rodiče zajímaly (jako práce, bydlení, těhotenství a vývoj dítěte, finanční gramotnost a exekuce). Na jeden z nich týkající se hodnoty a významu vzdělání byl přizván …

18
Zář

Zlepšení situace v rodině (2013)

Po oslovení pracovnice OSPOD jsme do projektu přijali dvě děti. Nástup dětí byl upřednostněn ze závažných rodinných důvodů, kdy se matka dětí musela náhle přestěhovat do Plzně pro týrání partnerem, neboť v blízkosti partnerova bydliště docházelo k opakovanému kontaktu s následky. Děti byly z této situace (hádky rodičů, stěhování, změna kolektivu) v nestabilním psychickém stavu, kdy starší reagovalo agresivitou k matce a mladší celkovým uzavřením. Matka …

18
Zář

Podpora maminky samoživitelky (2013)

Podařilo se nám aktivizovat matku samoživitelku v její těžké životní situaci s jejím tříletým dítětem. Do programu bylo dítě přijato na žádost pracovnic OSPOD. Tíživý stav v rodině byl vyhodnocen pro dítě jako rizikový a byl doporučen pobyt v předškolním programu z důvodu pobytu v podnětném prostředí a sociálního kontaktu. Dítě se vzhledem ke kapacitě školek, termínu mimo zápis a věku dítěte nepodařilo do školky umístit. Matka se ocitla po mateřské dovolené …

18
Zář

Několikadenní výlet do přírody „Předškoláci zálesáci“ (2013)

V létě 2013 jsme vyrazili na historicky první několikadenní výlet s dětmi a maminkami do přírody v rekreačním středisku Melchiorova Huť. Výlet byl podpořen Odborem sociálních služeb magistrátu města Plzně. Děti tak měly možnost užít si tři aktivní dny ve zdravém prostředí přírody. Děti poznaly přírodu nejefektivnějším způsobem, pomocí zážitkové pedagogiky, došlo tedy k přirozenému rozšíření dovedností a znalostí dětí o přírodě (poznávání zvířat, rostlin, …

18
Zář

Metodika k projektu (2011 – 2013)

Projekt Klubíčko byl od prosince 2011 až do ledna 2013 podpořen z Operačního programu Vzdělání a Konkurenceschopnost a rozpočtu české republiky (reg.č. projektu: CZ.1.07/1.2.03/04.0008). Jedním z výstupů projektu byla metodika projektu. Zde ji můžete prohlížet a stahovat v plné verzi: Metodika Pvp Klubíčko

Page 4 of 4