Co se podařilo v Pixle

30
Zář

VIP DNY (rok 2013)

V březnu jsme zavedli do programu novinku, tzv. VIP dny, kdy byla část dne na klubu určena pouze pro uživatele, kteří se zúčastní programu. Cílem bylo zapojit do preventivních programů, co nejvíce uživatelů služby. Akce se nám z počátku příliš nedařila, většina uživatelů z klubu před programem raději odešla. Vymysleli jsme tedy jiný způsob VIP dnů – uživatelé, kteří chtěli ten den na klub, …

30
Zář

ZKRÁŠLOVÁNÍ PIXLY (říjen 2013)

Na klubu i v zašívárně bylo potřeba vyměnit koberce. Na tuto akci byl vyčleněn den v programu s názvem „Zkrášlujeme Pixlu“. Uživatelům, kteří byli ochotni pomáhat, bylo za odměnu nabídnuto občerstvení a malý dárek. Na program dorazilo celkem 9 uživatelů služby. Uživatelé brali akci velmi zodpovědně, dorazili včas, převlékli se do pracovního a pustili se do práce. Nejdříve vystěhovali nábytek na chodbu, potom se společně s pracovnicemi pustili do strhávání koberce, …

30
Zář

ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÝ REPARÁT (červenec / srpen 2013)

Uživatelka, která propadla s fyziky, projevila zájem o doučování. Doučování probíhalo podle starých učebnic, kde byl výklad látky jednodušší a uživatelce více vyhovoval. Studijní materiál byl uživatelce zapůjčen, po složení reparátu ho v pořádku vrátila. Procvičovaly se základní okruhy, které byly zadané kantorem jako předmět reparátu. Hodiny začínaly klasicky – zkontrolování úkolu, opakováním minulého učiva, probrání nového, vypočítání příkladu a zadáním domácího …

30
Zář

PIXLÍ OLYMPIÁDA (červenec / srpen 2014)

Někdy na klubu pracovníci bojují s tím, že si připraví program, dají do něj hodně energie a finální účast není podle jejich představ. Tento jev není zrovna žádoucí. Všimla jsem si, že když naši uživatelé mohou mezi sebou soutěžit, tak vyvíjejí mnohem vetší aktivitu než jindy. Což není v pedagogické praxi žádná novinka. Napadlo mě, že bychom mohli uspořádat „Pixlí olympiádu“ a využít tak …

30
Zář

SPANÍ V PIXLE PRO 12 (březen 2014)

V březnu se uskutečnila akce „Spaní v pixle“. Tato akce byla vyčleněna pro uživatele do 12 let. Akce se zúčastnilo 12 uživatelů a 3 pracovníci a probíhala zhruba od 19 do 10 hodin následujícího dne. Když se všichni účastníci akce sešli, společně jsme připravili večeři a navečeřeli jsme se. Po večeři jsme hráli různé společenské hry. Každý pracovník měl na starost určitou skupinku uživatelů, se kterými prošel více …

30
Zář

PŘÍPRAVA NA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (školní rok 2013/2014)

Uživatel požádal pracovnici o pomoc se zpracováním otázek k závěrečným zkouškám z oboru Strojní technologie. Protože pracovnice není odborník na technické předměty, zaměřili se opravdu jen na vypracování a úpravu otázek. Každých cca 14 dní se scházeli a z různých zdrojů vypracovávali otázky podle seznamu ze školy. Někdy stačila učebnice a sešit, jindy se spíše pracovalo s internetem. Uživatel se učil pracovat samostatně a vyhledávat si informace. Vše si zaznamenával do sešitu, který …

30
Zář

BRIGÁDA (březen / duben 2014)

Pracovnice pomáhala uživatelce s hledáním brigády. Na prvním setkání seznámila pracovnice uživatelku s různými portály s nabídkami brigád a naučila ji v nich hledat a odepisovat na aktuální a vhodné nabídky. Poradila jí, co je vhodné psát do e-mailu, kterým odpovídá na nabídku práce a informovala jí o možnosti, nechávat si aktuální nabídky práce posílat na svůj e-mail. Uživatelka si poté samostatně vyhledávala nabídky a odepisovala na ně. Odpovědi, které jí …

Page 3 of 3