Co se podařilo v Pixle

10
Čvn

Příběhy z Pixly – Přihláška na střední školu (Honza, 15 let)

Uživatel Honza nevěděl, jestli má jít dál na střední školu. Zdálo se, že si moc nevěří a dělal před ostatními tedy „ramena“, že si najde práci a žádnou další školu nepotřebuje. Na řádný termín pro přihlášení přihlášku nepodal. Na klubu se s ním o tom pracovníci často snažili mluvit. Řešili, jestli nejsou ještě nějaké možnosti a důvody, proč jít dál studovat. Uživatel Honza nemá totiž s učením velké …

13
Dub

Vyhodnocení úpravy pravidel a dotazníků spokojenosti

  V únoru a březnu jsme na Pixle dělali takový malý průzkum u našich uživatelů. Zajímalo nás, jak jsou u nás spokojení a zda by změnili nějaká pravidla na klubu. V průběhu celého února probíhala úprava pravidel, kde se uživatelé mohli vyjádřit ke stávajícím pravidlům, případně vymyslet pravidla nová.  Vyšlo najevo, že i uživatelům vadí přítomnost nemocných lidí na klubu. V současné době tento návrh projednáváme a vymýšlíme, jak ho …

9
Dub

Zuzka strávila v Pixle rok jako dobrovolník a jaké to pro ní bylo ?

Poprvé jsem přišla do NZDM Pixla v únoru 2014. Jelikož jsem předtím docházela do jiného NZDM, kde se navzájem všichni známe, přišla jsem do klubu plná nejistoty. Hlavně, zda to vůbec zvládnu, s kým se tam setkám a co mě čeká. Odbourání prvotní nervozity se nepovedlo ani vedoucí pracovnici, která byla velmi přátelská, ocenila mojí snahu zapojit se do dění klubu a snažila se najít pro mne to …

3
Dub

Slavnostní odhalení – zbrusu nové MIRO SUNO! :)

Srdečně zveme všechny naše přátele a příznivce na otevření zbrusu nové hudební zkušebny v rámci projektu Miro Suno. Hudebna funguje už od roku 2001 a na její provoz pravidelně přispívá Magistrát města Plzně a Ministerstvo kultury ČR. Od začátku letošního roku se toho však v hudebně mnoho změnilo. Díky nadaci Vinci se nám podařilo získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci a nové vybavení. Budeme moc rádi, pokud …

16
Bře

Vyhráli jsme soutěž – Co tě sejří!

Společně s mladými lidmi, kteří k nám chodí, jsme vyhráli soutěž „Co tě sejří“ a získali tak finanční prostředky od České asociace streetwork na projekt „Barva pro most“. Projekt jsme vymysleli a napsali společně s mladými lidmi, soutěž se totiž týkala toho, co nás v našem okolí štve a co bychom chtěli zlepšit.  Česká asociace streetwork prostřednictvím webového portálu Jdidoklubu.cz podpoří celkovou částko u 100 000 Kč pět …

30
Zář

VIP DNY (rok 2013)

V březnu jsme zavedli do programu novinku, tzv. VIP dny, kdy byla část dne na klubu určena pouze pro uživatele, kteří se zúčastní programu. Cílem bylo zapojit do preventivních programů, co nejvíce uživatelů služby. Akce se nám z počátku příliš nedařila, většina uživatelů z klubu před programem raději odešla. Vymysleli jsme tedy jiný způsob VIP dnů – uživatelé, kteří chtěli ten den na klub, …

30
Zář

ZKRÁŠLOVÁNÍ PIXLY (říjen 2013)

Na klubu i v zašívárně bylo potřeba vyměnit koberce. Na tuto akci byl vyčleněn den v programu s názvem „Zkrášlujeme Pixlu“. Uživatelům, kteří byli ochotni pomáhat, bylo za odměnu nabídnuto občerstvení a malý dárek. Na program dorazilo celkem 9 uživatelů služby. Uživatelé brali akci velmi zodpovědně, dorazili včas, převlékli se do pracovního a pustili se do práce. Nejdříve vystěhovali nábytek na chodbu, potom se společně s pracovnicemi pustili do strhávání koberce, …

30
Zář

ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÝ REPARÁT (červenec / srpen 2013)

Uživatelka, která propadla s fyziky, projevila zájem o doučování. Doučování probíhalo podle starých učebnic, kde byl výklad látky jednodušší a uživatelce více vyhovoval. Studijní materiál byl uživatelce zapůjčen, po složení reparátu ho v pořádku vrátila. Procvičovaly se základní okruhy, které byly zadané kantorem jako předmět reparátu. Hodiny začínaly klasicky – zkontrolování úkolu, opakováním minulého učiva, probrání nového, vypočítání příkladu a zadáním domácího …

30
Zář

PIXLÍ OLYMPIÁDA (červenec / srpen 2014)

Někdy na klubu pracovníci bojují s tím, že si připraví program, dají do něj hodně energie a finální účast není podle jejich představ. Tento jev není zrovna žádoucí. Všimla jsem si, že když naši uživatelé mohou mezi sebou soutěžit, tak vyvíjejí mnohem vetší aktivitu než jindy. Což není v pedagogické praxi žádná novinka. Napadlo mě, že bychom mohli uspořádat „Pixlí olympiádu“ a využít tak …

30
Zář

SPANÍ V PIXLE PRO 12 (březen 2014)

V březnu se uskutečnila akce „Spaní v pixle“. Tato akce byla vyčleněna pro uživatele do 12 let. Akce se zúčastnilo 12 uživatelů a 3 pracovníci a probíhala zhruba od 19 do 10 hodin následujícího dne. Když se všichni účastníci akce sešli, společně jsme připravili večeři a navečeřeli jsme se. Po večeři jsme hráli různé společenské hry. Každý pracovník měl na starost určitou skupinku uživatelů, se kterými prošel více …

Page 3 of 4