Chci dostat své dítě do školy!

20
Zář

NZDM Bedna je služba určená dětem a mladým lidem ve věkovém rozmezí 6-20 let. Má dvě formy – ambulantní (klub) a terénní. Jedna z hlavních zásad, kterou musíme při práci dodržovat, je anonymita. To znamená, když se někdo přijde zeptat na nějakého klienta, pracovníci mu nemohou nic sdělit. Samozřejmě, existují výjimky. Například když to ukládá zákon, nebo když si to sám klient vyloženě přeje. Ale co když za námi přijde rodič klienta, který potřebuje s něčím poradit a pomoci ve věci, která se týká jeho dítěte? A to neudělilo souhlas s poskytováním informací, ale zároveň je jasné, že pokud pracovník v tuto chvíli nepomůže, mohly by vzniknout nepříjemnosti? A především, co když je to v zájmu dítěte?

Tato situace nastala poměrně nedávno. Maminka jednoho klienta přišla za námi a prosila o pomoc s vyplněním žádosti k zápisu do první třídy. „Nevím, kdy to mělo být, syn už měl jednou odklad, není hloupej. Ale minulej rok jsem to nestihla, asi jsem zapomněla. Ve škole mi řekli, že to musím udělat online, ale my nemáme počítač. Nevím, co mám najít, nevím, co mám vyplnit. Pomůžete mi prosím?“

Pracovník v této situaci maminku s její prosbou neodmítl. Pozval ji do kanceláře, kde společně vyhledali potřebné informace. Zároveň dbal i na klientovu anonymitu a během celého kontaktu nesděloval nic, co by ho mohlo „poškodit“. Pomohl mamince s přihláškou k zápisu, vysvětlil jí, jak má postupovat dál a pomohl jí porozumět jednotlivým požadavkům. Zjistili, že mají poslední den na to k zápisu dojít. Maminka se obávala toho, že to dnes už nezvládne. Po debatě a podpoře od pracovníka uznala, že je opravdu velmi důležité, aby syna přijali a sama následně prohlásila: „Tak my tam dneska dojdeme. Tohle je důležitý. Prostě ho tam vezmu a dostaneme ho do školy, ať má vzdělání!“

Po pár dnech nám byla maminka oznámit, že jejího syna do školy přijali. Pracovníkům poděkovala a ještě podotkla, že bez jejich pomoci by to tak snadné nebylo.