Denis a pokroky

2
Říj

Od listopadu 2016 dochází do Pvp Klubíčko čtyřletý Denis, tichý chlapec, velmi vázaný na maminku. Jeho adaptace v předškolním programu nebyla snadná.  Rodina ho nevodila pravidelně, což také  komplikovalo jeho možnosti si zvyknout a rozvíjet své dovednosti. Také trpí poměrně vážnou oční vadou, těžko se proto orientoval a měl omezení v přísunu informací a byl tak celkově opožděný ve svém vývoji.  Nicméně rodina tuto situaci dlouhodobě neřešila. Po delší spolupráci a motivaci rodičů se podařilo zajistit chlapci oční vyšetření a následně nákup brejliček a také se postupně zlepšila pravidelnost docházky. Díky tomu se nyní Denisek zapojuje do všech aktivit s dětmi, začal lépe komunikovat, dělá veliké pokroky – poznává barvy, rád maluje, oslovuje s jistotou kamarády jménem, umí se sám obléknout…