Děti z Bedny připravily program pro obyvatele domova seniorů Maják

30
Dub

Jak pracovníci Bedny, tak i pracovníci v domově seniorů Maják připravují pro své klienty aktivity, které vyplní jejich volný čas. Zrodil se tak nápad uspořádat nějaký program společně. Proto si děti, které využívají služeb NZDM Bedna připravily pro seniory hned dva programy.

Při první návštěvě Majáku děti pro seniory připravily zdravé pohoštění a na oplátku dostaly dárečky, které senioři vyráběli. S tímto programem se uživatelé zapojili do vzdělávacího projektu Zdravá 5, který realizuje Nadační fond Albert.

Druhý program, který proběhl opět v Majáku, byl zaměřen na dentální hygienu. Děti měly možnost vyzkoušet si pomocí barvících tabletek, jak si správně čistit zuby. V druhé části odpoledne děti vyráběly náramky z gumiček, které darovaly seniorům. I tentokrát děti obdržely dárečky, které vyráběli samotní senioři.

Obě akce se vydařily a všichni zúčastnění si užili příjemné odpoledne a těší se na další setkání.