Doučování mladších klientů – příklad dobré praxe z Pixly

28
Led

Při rozhovoru s pracovníkem se měl klient zamyslet nad tím, co by chtěl zlepšit a v čem by chtěl
podpořit při naplňování svého individuálního plánu. Uživatel mluvil o problémech s některými předměty ve škole. Společně s pracovníkem vymysleli doučování hravější formou tak, aby byl klient motivovaný. Klienta velmi zajímají hadi, proto pracovnice navrhla, že při doučování s nimi budou hadi. Budou se objevovat v příkladech, které klient měl vypočíst nebo si budou o hadech číst. To je pro klienta motivační a na doučování se vždy těší.