Doučování v Bedně

2
Říj

Uživatel (14 let) patří k pravidelným a dlouhodobým klientům NZDM. Dochází pravidelně, na klubu nejčastěji využívá kontaktu s pracovníkem prostřednictvím nějaké volnočasové aktivity. Rád hraje s pracovníky i ostatními vrstevníky deskovky, zapojuje se do výtvarných programů, do promítání filmů na různá témata apod.  V rámci zařízení se účastní také výletů a akcí přádaných mimo klub. Žije na ubytovně s rodiči. Během školního roku na klubu využívá podpory pracovníků při přípravě na vyučování, dělá si zde domácí úkoly, referáty apod. Objevují se rovněž kontakty na téma škola, budoucí práce, volba střední školy… Na konci loňského školního roku dostal na vysvědčení pětku z českého jazyka. Obrátil se spolu s maminkou na pracovníky NZDM, zda by bylo možné, aby během prázdnin chodil na klub a připravoval se zde za podpory pracovníků na opravné zkoušky. Přinesl od třídní učitelky soupis informací, které potřeboval umět k opravné zkoušce. Dohodla se pravidla doučování a začala intenzivní spolupráce mezi klientem a pracovníkem. Přes prázdniny proběhlo celkem sedm hodin individuálního doučování. V průběhu celého procesu byl uživatel vzhledem k poměrně rychle se krátícímu času na přípravu podporován v tom, aby sám doma vše zkoušel procvičovat, ať už za pomoci interaktivních webových stránek, nebo úkolů, které dostával „na doma“. Byl podporován i v tom, ať na učení využívá i času stráveného na klubu a pracovníků tam. To uživatele tolik neoslovilo. Přesto přišel na všechny domluvené termíny včas a připraven. Postupně si ve spolupráci s pracovníkem vytvořil přehled nejdůležitějších informací, který mu při přípravě pomohl. Během prázdnin proběhlo také několik schůzek s uživatelem a jeho třídní učitelky – pracovník nabídl uživateli doprovod na tyto schůzky, ale on tuto možnost nevyužil. Rovněž nevyužil nabídku doprovodu pracovníka na samotnou opravnou zkoušku a tím, že ho doprovodí mamka. Reparát se mu povedl a úspěšně postoupil do dalšího ročníku. Při hodnocení celého procesu pracovník uživateli reflektoval jeho zodpovědný přístup, který mu přinesl žádaný výsledek. Uživateli byla rovněž nabídnuta možnost doučování během školního roku jako možná „prevence“ další opravné zkoušky. Tu ale zatím nevyužil.