Doučování v NZDM Pixla má smysl

27
Zář

Pracovnice informovala na klubu uživatelku o možnosti doučování, neboť kvůli nemoci často zameškává. Na tuto nabídku přišla odezva taková, že přivedla svou kamarádku, která má problémy ve škole s matematikou. Určitý čas věnovaly vzájemnému poznání a  vyjasnění si, jaká látka je pro novou uživatelku problematická. Doučování probíhala dle domluvy. Po čase přišla uživatelka na klub s tím, zda by mohla kontakt na pracovnici předat mamince, která by se s ní ráda spojila a dceřin prospěch by společně probraly. Kontakt byl uživatelce poskytnut. Díky doučování zvládla uživatelka ve škole rozhodující test a vylepšila si známku z matematiky, za což pracovnici vřele děkovala. Byla to velmi cenná zpětná vazba od uživatelky NZDM Pixla.