Franta (14) – příběh z Bedny

29
Říj

Franta chodí do klubu pravidelně už třetí rok. Má rád různé hry a programy, ale nejraději má muziku a v klubu sám i se svými kamarády často zpívá. Velkou příležitost k rozvíjení hudebního nadání, které beze sporu projevuje, dostal v momentě, kdy byly do klubu zakoupeny klávesy. Franta si je začal půjčovat při každé příležitosti a brzy zjistil, že pro něho není problém zahrát známé melodie, přestože nezná noty a hraje jen „po sluchu“. Záhy začal sklízet pochvaly od ostatních návštěvníků klubu, ale sám spokojený nebyl, chtěl se naučit víc. Pracovníci se s ním začali bavit o tom, jak by mohl svůj talent dál rozvíjet. Mluvili s ním o dostupných možnostech, a když Franta usoudil, že jako samouk už dosáhl svého maxima, pomáhali mu zorientovat se v nabídce zájmových organizací a zvážit finanční možnosti, které má.   Během několika setkání Franta za pomoci pracovníků prozkoumal internetové stránky, porovnal nabídky, zjistil podmínky a nakonec, když si s rodiči vyjednal, jakou částkou jsou ochotni ho podpořit, se rozhodl zařídit si individuální výuku u učitele specializovaného na hru na keyboard. Tady už velkou pomoc pracovníků nepotřeboval. Franta je výřečný a v komunikaci zdatný, takže pouze využil možnost probrat s pracovníkem společenské zásady při telefonickém hovoru a půjčit si mobilní telefon, s vyučujícím se domluvil sám. V současnosti Franta v klubu dál na klávesy cvičí a začíná spolu s pracovníky řešit, jak si vydělat a ušetřit peníze na vlastní nástroj.

Rozhodující byl ve Frantově případě moment, kdy se v NZDM začal pravidelně věnovat zájmové činnosti. Stejně důležité bylo to, že mohl s pracovníky NZDM řešit možnosti rozvoje svého talentu, který nečekaně objevil – díky pravidelným návštěvám v klubu a dobré zkušenosti s využíváním individuální podpory věděl Franta poměrně přesně, jak popsat své potřeby a požádat o cílenou pomoc. Ujištění se mu dostalo také během přípravy na telefonické jednání. Zájem pracovníků byl a je pro něho nadále motivační a pomáhá mu dotáhnout jeho sny do konce.