František – 15 let

3
Led

František navštěvuje NZDM od roku 2013. Zpočátku do klubu přicházel přibližně jednou měsíčně, od roku 2015 začal službu využívat intenzivněji. Postupně se stal pravidelným uživatelem klubu, někdy je v kontaktu s terénními pracovníky, a v současnosti příležitostně komunikuje i ve virtuálním terénu prostřednictvím sociální sítě. Díky dlouholeté kontinuální práci s Františkem, je možné sledovat vývoj jeho vztahu k zařízení, k pracovníkům i k čerpání služeb.

V mladším věku přicházel František do klubu především trávit volný čas s kamarády. Služby, které mu v té době byly poskytovány, se týkaly převážně smysluplného trávení volného času, dodržování pravidel služby nebo společenských norem, a lze je definovat především jako služby poskytované tady a teď. Pravidelným kontaktem a rozvíjením vztahu založeném na vzájemném respektu získával postupně František pozitivní zkušenost s pracovníky, zjišťoval rozsah služeb, které je mu zařízení schopno poskytnout, a učil se formulovat své vlastní zakázky. V průběhu posledních dvou let na základě zakázek Františka vzniklo a bylo naplněno šest individuálních plánů, jejichž předem formulované cíle se týkaly řady témat, který František ve svém životě řeší – jednalo se např. o přípravu programu pro ostatní uživatele služby, o výuku hry na hudební nástroj, o podporu při řešení závažných rodinných záležitostí, nebo o poradenství v osobní a intimní oblasti života.

Je patrné, že vztah Františka k zařízení, pracovníkům a čerpání služeb se v čase vyvíjel od využívání bezpečného prostoru NZDM k řešení leckdy složitých a mnohovrstevnatých zakázek, které je v současnosti František schopen samostatně formulovat.