HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ UŽIVATELŮ NZDM

12
Dub

V rámci recipročního plnění vůči městu Příbram bylo NZDM Bedna osloveno ohledně vystoupení na Vánočních trzích. Uživatelé terénu i klubu projevili zájem o secvičení krátkého hudebního programu, se kterým by vystoupili ve veřejném prostoru. V průběhu několika týdnů pracovníci s uživateli vybrali a nacvičili tři písně, přičemž uživatelé služby účinkovali jednak jako zpěváci, ale někteří i jako hudební doprovod hraním na kytary a akordeony. Vystoupení na Vánočních trzích se stalo nejen možností pro prezentaci služby a oživení veřejného prostoru, ale především příležitostí pro uživatele zažít pocit sounáležitosti a odpovědnosti při přípravě vystoupení, prožít úspěch a pocit hrdosti na pódiu, pro rodiče uživatelů motivaci zapojit se do veřejného života a možnost vidět své děti jako platnou součást společnosti. Úspěch akce motivuje uživatele NZDM k jejímu zopakování.