I PREVENCE MŮŽE BÝT LEGRACE II

19
Čvc

Ve dnech 12. – 17. 7. 2018 se uskutečnil projekt „I prevence může být legrace II“ . Šlo o zátěžový pobyt, kterého se zúčastnilo 8 uživatelů služby TP COM.PASS ve věku od 14ti do 17ti let. První noc účastníci přespali v NZDM Bedna v Příbrami a poté se vydali pěšky přes CHKO Brdy. Za tři dny všichni ušli přes 30 km se všemi věcmi na zádech. Naučili se pohybovat v přírodě, filtrovat vodu, tábořit, ale především také všichni překonali samy sebe. Odměnou jim byly dvě noci pobytu v obci Hůrky nedaleko Rokycan.

Pobytu se zúčastnili mladiství ze sociálně problematického prostředí. Skrze zážitek docházelo během celého ke zvýšení sociálních dovedností účastníků, které vedou k minimalizaci rizikového chování.

Projekt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Odboru prevence a kriminality města Plzně a Ministerstva vnitra.