Individuální plány a speciální režimy

1
Zář

Každý klient nízkoprahového zařízení má svůj individuální plán. Jde o spolupráci, při které chce klient dosáhnout nějakého cíle pomocí kroků, na kterých se s pracovníkem domluví. Jedná se například o pomoc při sepsání životopisu, hledání práce, vyplnění přihlášky
ke studiu, pomoc s úkoly a referáty, s hledáním bydlení a mnohým dalším. Někdy však klienti neumí pojmenovat nebo neví, jaká by mohla být jejich zakázka, tedy cíl spolupráce,  a na čem by chtěli pracovat. Pracovníci tedy nejprve získávají o klientech informace, zjišťují jejich potřeby, očekávání a motivaci a formou rozhovoru a pozorování hledají klientovu zakázku.

Mezi individuální plány patří také speciální režimy, které jsou klientům vytvořeny přímo
na míru. Tyto režimy jsou určeny klientům, kteří například hrubě poruší pravidla klubu a je potřeba
s nimi pracovat jiným, individuálním způsobem. Jedná se o respektování hranic a norem, které často nezvládají. To jim škodí v běžném životě a v Bedně si mohou vyzkoušet jiné strategie.

Takovým způsobem jsme pracovali i s Petrem, který porušoval pravidla na klubu, mluvil sprostě, nadával ostatním uživatelům a dokonce i pracovníkům. Jeho nevhodné chování se stupňovalo až k tomu, že mu byl odepřen vstup na klub. Řešením ale není to, že Petr už nebude chodit na klub, ale že se společně s ním nastaví režim, ve kterém bude moci klub opět navštěvovat. Petrovi byla nejprve omezena služba tak, že po dobu dvou měsíců mohl využívat pouze kontaktní místnost. Po uplynutí této doby mohl během dalšího měsíce navštěvovat klub jednou týdně. Do vytvořené tabulky si zaznamenával napomenutí a sankce udělené během svých návštěv. Když zvládnul alespoň 50 % návštěv bez napomenutí a sankcí, mohl v následujícím měsíci navštěvovat klub 2x týdně, přičemž si do tabulky opět zaznamenával napomenutí a sankce. Pokud i po tomto měsíci splnil polovinu návštěv bez napomenutí a sankcí, mohl již navštěvovat klub bez omezení. A Petr mohl, protože splnil nastavený režim, byl motivován a opět chtěl klub navštěvovat. Ještě než mu byl vstup na klub opět povolen, čekala ho schůzka s koordinátorkou služby, kde společně zhodnotili celý průběh jeho nastaveného režimu. Petr sdělil, že mu režim pomohl k tomu uvědomit si, že mu nestojí za to dělat si problémy, když na klub chodit chce a také chce využívat všechny možnosti služby, jako třeba doučování a výlety. Petrovi byl reflektován jeho vývoj a posun v chování. Teď si dává pozor a snaží se pravidla dodržovat.

Režimy mají klientům pomoci smysluplně a jednoduše pochopit pravidla a respektovat hranice. I přes to, že tyto speciální režimy jsou vytvořeny pracovníky, klienti na nich pracují a to má vždy to pozitivní dopad na konkrétní jedince.