Interaktivní semináře pro rodiče (2013)

18
Zář

V roce 2013 se Pvp Klubíčko zaměřilo na realizaci vzdělávacích seminářů směřujících k prevenci sociálního vyloučení posílením praktických dovedností a znalostí pro rodiče a veřejnost financovaný Odborem bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu města Plzně. Realizovali jsme jich celkem pět, všechny s aktuálními tématy, které rodiče zajímaly (jako práce, bydlení, těhotenství a vývoj dítěte, finanční gramotnost a exekuce). Na jeden z nich týkající se hodnoty a významu vzdělání byl přizván spolupracující projekt Slovo 21, který se podílel svým vstupem: přednáška Romů s vysokoškolským vzděláním a studentů, hraním scének z běžného života týkajících se vzdělání a následné diskuze s důrazem na vliv vzdělání pro dobrou budoucnost dětí. Na semináři byli přítomni také hosté z organizace Český západ. Došlo k živé diskuzi a seminář vyvolal velký zájem rodičů o problematiku praktických škol.