Jak je to s Klubíčkem

28
Led

Finanční situace v projektu Klubíčko je často velmi problematická. Když má Ponton na projekt peníze z Evropské unie a to bylo za posledních 10 let 3 roky příjemnou realitou, je provoz zajištěn tak jak má být. V roce 2019 takový projekt ale skončil.
V ostatních letech je to ale boj a v roce 2020 to vypadá, že tento boj o peníze bude velmi složitý a možná složitější než kdy jindy. Klubíčko není a nemůže být školkou běžnou, která by měla nárok na příspěvky od státu. Není ani sociální službou, protože to zákon o sociálních službách nedovoluje.

Kolik Klubíčko stojí?
Klubíčko je školka, takže je nutné, aby v Klubíčku pracovali kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci, aby bylo dost tepla a světla a když se něco rozbije nebo opotřebuje, byla možnost dříve či později věc zase koupit. Také je přinejmenším vhodné, aby bylo Klubíčko v provozu 5 dní v týdnu a děti i jejich rodiče dostávali návyk na to, že školka i škola jsou záležitostí celého pracovního týdne. Čím častěji děti do klubíčka chodí, tím větší pokroky dělají. Pokud by chodily třeba jen na dva dny v týdnu, pokrok bude minimální….a to vám potvrdí každá paní učitelka ze školky.
Ideální klubíčko, které bylo právě popsáno, stojí na rok 2020 celkově cca. 1 500 000 Korun. Níže najdete rozpočet na tento rok, nemáme co tajit. Na měsíc je to tedy 125 000.
Zatím víme, že dostaneme od Magistrátu města Plzně a jeho Odboru bezpečnosti a prevence kriminality 280 000 korun. Podali jsme také žádost na UMO3, v loni jsme dostali 70 000. Více možností zatím nebylo. Plánujeme žádosti do dalších dotačních příležitostí, ale jedná se o desítky tisíc. Pomoci by také mohla nadace NROS a sbírka Pomozte dětem, která nám může dát až 350 000. Pokud bychom tyto peníze získali, použít je ale můžeme jen na druhou polovinu roku 2020 a část si musíme nechat do roku 2021. Moc dalších možností zatím nevidíme.
Proto si Vážíme jakýchkoliv finančních prostředků, které Klubíčko získá. I od soukromých dárců, ať už firem, nebo jednotlivců. Každý, kdo by chtěl přispět se na mě může obrátit a já mu vše potřebné vysvětlím. Každý ale také může přispět na veřejnou sbírku nebo zaslat peníze na náš účet a dopsat třeba jen heslo Klubíčko. My budeme vědět, co s těmito penězi udělat – velmi pravděpodobně půjdou buď na plat některé z učitelek, nebo na nájem a energie. Každý dar a hospodaření s ním jsme schopni snadno doložit.
Jak nás podpořit najdete v sekci Jak Ponton podpořit: http://ponton.cz/ponton-podporit/

Za podporu děkujeme.
Jakub Václavů, ředitel spolku Ponton a velký fanda Klubíčka

Rozpočet zde: Ideální rozpočet Klubíčka na rok 2020