Jak se hledá v Bedně práce

2
Říj

Uživatelka (18 let) je dlouhodobou klientkou služeb NZDM Bedna. V uplynulém období využívala služby NZDM pouze sporadicky, její životní situace byla poměrně dlouhou dobu stabilní. Přestože dosáhne plnoletosti až ke konci tohoto roku, je zvyklá vydělávat si na své životní potřeby brigádami, rodiče ji finančně podporují pouze minimálně, finanční podporu navíc podmiňují dobou studia.

Ke konci srpna došlo v životě Uživatelky k výraznému zvratu – neočekávaně jí nebylo umožněno opakovat ročník a byla vyloučena ze školy. Na pracovnice NZDM se obrátila ve velkém rozrušení z neočekávaného vývoje událostí. V kontaktní místnosti jí byla poskytnuta krizová intervence a následně sociální poradenství, díky kterému si uživatelka uvědomila, že i přesto, že je její situace vážná, není neřešitelná. Na základě poradenství byla kontraktována zakázka individuálního plánu, jehož cílem bylo podpořit uživatelku v období, kdy se bude snažit zajistit si zdroj obživy.  Individuální plán se podařilo ve velmi krátké době zcela naplnit: v doprovodu pracovnice NZDM absolvovala Uživatelka úřední jednání na Úřadu práce, kde se registrovala a získala přehled o tom, na jaké sociální dávky bude mít nárok. Během rozhovorů s pracovnicí NZDM opakovaně přehodnocovala svou situaci, zvažovala možnosti a hledala cesty. Následně se rozhodla aktivně shánět zaměstnání na místech, kde měla zkušenosti ze školní praxe. V průběhu následujících dní získala trvalé zaměstnání a úspěšně se zapojila do trhu práce. Uživatelka zhodnotila spolupráci s NZDM velmi kladně, sdělila, že se jí dostalo všestranné podpory v situaci, ve které by byla sama zcela bezradná, a že díky této podpoře našla své vlastní vnitřní zdroje, které jí pomohly vše zdárně vyřešit.