Kamil (17) – poprvé v pracovní agentuře, příběh z COM.PASSu

12
Zář

Kamil je uživatelem Terénního programu COM.PASS  od roku 2017, přestože jej pracovníci znají již delší dobu. Také navštěvoval v minulosti NZDM Pixla.

Uživatel v květnu 2019 oslovil pracovníka s prosbou o pomoc při registraci v pracovní agentuře, protože tam ještě nikdy nebyl. Kamil nikdy nepracoval a nemá pracovní zkušenosti. V minulosti několikrát dělal pouze výkopové práce načerno, ale nikde dlouho nevydržel.

            K aktivitě Kamila přiměl nátlak jeho otce, na kterého zas apeloval OSPOD, protože Kamil již nestuduje a nyní ani nepracuje. Zúčastněné strany byly tedy: uživatel služby Kamil, jeho otec (potažmo také pracovnice OSPOD), agentura práce, samotný zaměstnavatel a pracovník Terénního programu COM.PASS. 

S Kamilem byl tedy sestaven a naplánován individuální plán, který se během následující schůzky při doprovodu do pracvoní agentury, podařilo naplnit. Cílem bylo předat Kamilovi předem informace a připravit jej na registraci v agentuře. Pracovník jej do agentury doprovodil a během jednání mu byl oporou. Zprvu byl nervózní a nejistý, ale během schůzky se mu podařilo získat vhodnou brigádu a také splnit kvalifikační test. Následně proběhla zpětná vazba k jeho jednání, a také s pracovníkem reflektoval své pocity a nabité zkušenosti.

Díky této spolupráci získal Kamil cenné zkušenosti s trhem práce a také se zdokonalil v komunikaci při jendání se zaměstnavatelem. Následně do práce nastoupil.

Jako zásadní se ukázal doprovod klienta při jeho prvním kontaktu se zprostředkovatelem práce. Také pracovník ocenil motivační podporu ze strany kamaráda uživatele, který šel do agentury také a Kamila ubezpečil, že to není nic hrozného. Jako další faktor, který jej motivoval ke spolupráci byl i nátlak OSPOD skrze otce. Podpora z rodiny byla důležitá, ale zároveň se ukázalo jako komplikované jednání s otcem, protože ten měl velmi nerealistické představy o fungování terénní služby COM.PASS a pracovník jej musel odkázat na jiné služby.

Příklad dobré praxe zpracoval terénní pracovník sociální služby Terénní program  COM.PASS organizace PONTON, z.s. – email: benes@ponton.cz