KLÁRA 18 LET – PODPORA BĚHEM JEDNÁNÍ O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ

12
Dub

Klára je dlouhodobou klientkou NZDM. Vzhledem k tomu, že je sama matkou nezletilých dětí, navštěvuje klub sporadicky, nicméně je se službou v kontaktu v terénu nebo prostřednictvím sociální sítě. Jejím dlouhodobým tématem je řešení bytové situace. Pracovnicemi byla informována o možnostech sociálního bydlení, které v současnosti nabízí město Příbram rodinám s dětmi. KLára projevila zájem o sjednání schůzky na sociálním odboru města a dále požádala o doprovod a podporu během jednání s úřednicemi. Největší překážkou při jednání byl pro Kláru podle jejích slov stud a strach, že nebude všemu rozumět. Pracovnice NZDM sjednala schůzku, před kterou se Klára připravila na předpokládaný průběh jednání. Během jednání pomáhala pracovnice porozumět všem informacím, které jí byly předávány. Během jednání se klientka rozhodla pro spolupráci s městem a byly nastaveny kroky, které musí Klára splnit, aby byla zařazena do systému žadatelů. Během plnění těchto kroků v následujících dnech se klientka znovu obracela na pracovnici a konzultovala s ní většinu postupů. Potřebovala ale především podporu a ujištění, že postupuje správně, a dále také prostor pro sdílení svých obav, zda se vše podaří zdárně vyřídit. Spolupráce pokračovala v průběhu několika týdnů. V současnosti byl Kláře a její rodině přidělen sociální byt.