Konec téměř pohádkový

14
Lis

Do Klubíčka nastoupila dvojčata, děti, které by se daly onálepkovat jako problematické. Projevovaly se u nich poruchy chování a vzdor pramenící z frustrace. Příčiny? Je jich mnoho. Mají ještě čtyři sourozence, staršího se závažným zdravotním postižením, roční miminko a dva další na základní škole, kde se to rovněž neobešlo bez potíží. Kvůli záškoláctví jednoho z nich hrozilo matce odebrání dítěte bylo na ni podáno trestní oznámení. Maminka je na péči sama a kromě mnohých problémů čelí ztrátě bydlení. Majitel nelegálně provozované ubytovny měl totiž absurdní požadavky, kterým nebyla schopna vyhovět.

V běžné školce by byl kvůli náročnosti dětem dozajista přidělen asistent. Holky z Klubíčka přistoupily k rodině velmi individuálně a s pochopením. Pracovaly s dětmi na režimu, trénovaly sociální i jiné návyky, trpělivě vštěpovaly základní pravidla a zlepšovaly jejich dovednosti v mnoha oblastech. Adaptace byla složitá a dlouhá, přinesla ale své ovoce, a to nejen v podobě připravenosti dětí na běžnou mateřskou školku, ale také v aktivizaci matky k zodpovědnému jednání.

A jak příběh pokračoval? V rámci Pontonu byl zapojen i projekt Pixla a členové týmu zahájili multioborovou spolupráci. S Odborem sociálního bydlení města Plzně se snaží zajistit bydlení, oslovili a navázali spolupráci s OSPOD a kurátorem rodiny. Základní škola, kterou navštěvují sourozenci Klubíčkových dětí, přizvala pracovníky Pontonu na schůzku před komisí a ti začali řešit jejich situaci i tam. Oslovili také středisko výchovné péče (SVP) v Plzni, se kterým probíhá aktivní spolupráce, zajistili dětského psychologa a především mateřskou školu, na kterou děti z Klubíčka přestoupily.

V současnosti čekáme na rozhodnutí komise ohledně bydlení a předpokládáme že rodina bude mít v brzké době byt. Soud odmítl návrh na předběžné opatření k odebrání dítěte. Matka a dítě spolupracují se SVP, dítě bude v nejbližší době nastupovat dobrovolný pobyt. Matka komunikuje se školou, dvě předškolní děti i přes počáteční adaptační problémy navštěvují běžnou MŠ, se kterou matka spolupracuje a má zájem na jejich docházce.

Ponton rodině nadále zajišťuje dlouhodobou podporu, s OSPODem a kurátorem aktivně spolupracuje. Stejně jako s MŠ, kde proběhne vyšetření jednoho z dětí, jednak kvůli možnosti získání asistenta a hlavně kvůli včasnému rozklíčování jeho problémového chování před nástupem do ZŠ. Jako nadmíru přínosné hodnotíme navázání spolupráce se ZŠ, kde budou mít děti podporu v našich pracovnících, jako prevenci před rizikovým chováním.

To je pořádný kus dobře odvedené práce, co myslíte?