Konference o Klubíčku a inkluzi do mateřských škol v Plzni

7
Úno

V rámci projektu Program včasné péče Klubíčko proběhla 27.1.2017 úvodní konference s názvem Inkluze v předškolním školství.

Mimo představení projektu Pvp Klubíčko byl prezentován také projekt K.O.Z.A., který realizuje plzeňská SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. ve spolupráci s Člověkem v tísni, o.p.s. Oba projekty se zaměřují na posílení inkluzivního přístupu u předškolních dětí, a spolupracují s obdobnými partnery, což bylo také důvodem pro uspořádání společného setkání.

Program byl doplněn představením novely školského zákona, který pro předškolní děti a především jejich zákonné zástupce a dotčené organizace bude znamenat mnohé změny. Účast zástupců OSPOD, odboru školství MMP, několika NNO i mnoha ředitelek MŠ pro nás byla důležitou zprávou, že inkluze je aktuálním tématem a naše projekty se zaměřují správným směrem. Děkujeme nejen paní Mgr. Tetzeliové i Mgr. Škubalové z odboru školství za jejich účast a příspěvek do diskuze, ale i všem účastníkům a těšíme se na spolupráci.