Ivana Konášová

Vzdělání a praxe:

Gymnázium Václava Hlavatého Louny, obor všeobecné zaměření, SOŠ a Gymnázium BEAN, s.r.o. Staňkov, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Západočeská univerzita, pedagogická fakulta, obor sociální práce, Západočeská univerzita, pedagogická fakulta, obor arteterapie pro oblast školství a sociální sféry.
Tréninkové moduly a semináře vzdělávacího programu Začít spolu (100hodin, akreditace MŠMT, Step by step Česká republika, o.p.s.)
Slovo jako klíč – pedagogická komunikace, psychosomatické disciplíny pro pedagogy (56 a 86 hodin, akreditace MŠMT, OCET o.p.s.)
kurz Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství (64 hodin, akreditace MŠMT, Krajské pracoviště NIDV Plzeň)

Enviromentální a polytechnické vzdělávání, Matematická pregramotnost (100 hodin, PF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Kurz výukové metody Persona Dolls – panenky s osobností (aneb jak rozvíjet prosociální postoje dětí a práci s předsudky) (72 hodin, Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.)

Pracuji 20 let jako koordinátorka Programu včasné péče Klubíčko, kde kromě vedení týmu a projektu zastávám roli učitelky, logopedické asistentky a terénní sociální pracovnice zejména pro rozvoj rodičovských kompetencí. V poslední době v některých případech se také učím pracovat jako case manažerka. Dříve jsem také pracovala v oblasti pedagogické – rok jako vychovatelka s dětmi s kombinovaným postižením ve Zbůchu a rok jako koordinátor vzdělávacích programů projektu Animánie.

Osobní motivace: Sama za sebe vím, jak je důležité vědomí, že se můžu na někoho obrátit, svěřit se, mít nabídku podpory a sdílení. A souhlasím s tvrzením starého řeckého filozofa „Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.“ Jsou témata a oblasti u našich klientů, kdy se nemají na koho obrátit a jsem ráda, že mám jejich důvěru a řešíme spolu výchovu dětí, rodičovství, zdraví a jiné osobní věci a také mě velmi těší, když sdílíme pokroky a radosti! Zásadní je pro mne individuální a autentický způsob práce s dětmi i dospělými.