Linda (12) – příběh z Bedny

13
Úno

Linda se seznámila s terénními pracovníky před třemi roky během jejich práce na ubytovně. Od začátku projevovala zájem spíše o kontakt s pracovníky, ve skupině vrstevníků působila trochu jako outsider, někdy měla s ostatními dětmi konflikty a občas kvůli nim ze skupinových aktivit odcházela. Za přispění pracovníků ale mezi nimi své místo postupně získala, začala si být v kontaktu s vrstevníky jistější, a i oni začali Lindu brát jako součást party. V době, kdy Linda dovršila 11 let, začali jí pracovníci nabízet možnost navštěvovat vedle terénu také klub, kde by měla více možností získat individuální podporu. Věděli už o Lindině životě, že rozhodně není růžový. Linda však nabídku opakovaně odmítala s tím, že je jí dobře s mladšími dětmi v terénu. Pracovníci ale na základě dřívějších zkušeností tušili, že za Lindiným odmítáním je spíš, než cokoli jiného, její strach ze vstupu do nového prostředí a hlavně do nové vrstevnické skupiny. Začali tedy hledat cesty, jak Lindě přechod do služby pro starší klienty usnadnit. Opakovaně ji zvali do klubu, na akce, informovali ji o programu a kromě toho jí nabízeli doprovod z terénu na klub. Linda však i nadále vytrvale jejich nabídku odmítala, teprve po mnoha měsících doprovod teréňáků párkrát využila. Postupně se seznamovala s prostředím a pracovníky klubu, od vrstevníků si však stále pečlivě udržovala odstup. Pracovníci respektovali její potřeby i tempo, jen zvolna a opatrně navozovali situace, během kterých se Linda mimovolně zapojovala do skupinových aktivit a během kterých měla možnost vyniknout. Linda postupně přestala odmítat kontakt s vrstevníky a i v této skupině si nakonec našla své místo. Od té doby je prakticky každodenní návštěvnicí klubu, její vztah s pracovníky se prohlubuje, Linda si zvykla řešit s nimi i závažná osobní témata a čerpat individuální podporu.

Rozhodujícím prvkem v Lindině příběhu byla vytrvalá snaha pracovníků zpřístupnit jí službu pro starší klienty, tedy snížit práh, který ji při vstupu do klubu limitoval. Pracovníci správně identifikovali zábrany, které měla a s plným respektem k její osobnosti cílevědomě pracovali na tom, aby mohla začít naplno využívat službu a čerpat individuální podporu.