Logopedie v Klubíčku

2
Říj

V minulém školním roce probíhala pravidelně individuální logopedická cvičení s osmi dětmi s narušenou komunikační schopností a s vadami řeči. Aby mohlo dojít k pokrokům, cvičení byla názorně předávána rodičům pro domácí procvičování. Nejprve bylo nutné procvičit motoriku mluvidel a správné dýchání pro možnost správného vyvození hlásek. Např. předškolák Jiřík zvládnul nacvičit správně Č, Š, Ž v běžné mluvě a to i ve slovech jako sešit, šustí. Tak ještě hlásky R a Ř, které dítě docvičí v domácím prostředí s tatínkem, který má děti v péči. Otec se na doporučení již objednal ke klinické logopedce. Dále se zejména posilovala slovní zásoba. Každý týden se konala také příprava šesti předškoláků se speciální pedagožkou.