Mája (12) – příběh z Bedny

13
Úno

Máje je dvanáct let, s pracovníky se seznámila před čtyřmi lety během terénu na ubytovně a brzy se stala pravidelnou klientkou. Postupně začala využívat vedle terénu také klub. Zpočátku hlavně hrála hry nebo se zapojovala do různých programů, učila se fungovat ve skupině a hledala si svoje místo v partě vrstevníků. Později si zvykla s pracovníky mluvit o tom, co zažívá, i o tom, co ji trápí. I když Mája vyrůstá v chudých poměrech, má dobré zázemí v rodině, rodiče se o ni starají a zajímají, motivují ji, aby pravidelně chodila do školy a dobře se učila. Sami ale mají jen nedokončené základní vzdělání, takže při přípravě do školy často nedokážou Máje poradit a pomoct. V minulém pololetí nebyla Mája spokojená se svými známkami, do klubu chodila ze školy otrávená a smutná. Pracovníci si všímali, že špatné známky jí kazí náladu a postupně jí ubírají jakoukoli motivaci. Klíčová pracovnice tedy začala téma školy a  školních výsledků cíleně otvírat. Mája v jednom rozhovoru popsala to, že někdy nemá na koho se obrátit, když nerozumí nové látce nebo úkolu a také nemá počítač s internetem, ani knížky, aby mohla vypracovat referáty a podobná zadání. Společně s klíčovou pracovnicí tedy hledaly možnosti, jak by Mája mohla dosáhnout svého cíle vylepšit si známky a hlavně chodit do školy s větší radostí. Nakonec se shodly na tom, že Mája může k psaní referátů a úkolů využívat vybavení NZDM a vždy když bude potřebovat, může přinést sešity a učebnice do klubu a poprosit o pomoc s úkoly a s novou látkou kteréhokoli pracovníka. Mája začala prakticky ihned domluvenou možnost využívat. S podporou pracovníků připravovala referáty, nechávala si kontrolovat úkoly a vysvětlovat novou látku. Během uplynulých tří měsíců se její postoj ke škole změnil, Mája našla ztracenou motivaci i radost z učení.

Rozhodující byl v Májině případě moment, kdy klíčová pracovnice z pozorování a rozhovorů identifikovala možnou zakázku a vhodným způsobem motivovala Máju k tomu, aby pojmenovala, co ji trápí. Neméně důležité bylo to, že pracovnice měla Máje co nabídnout – pomoc se školní látkou v klubu běžně probíhá. Díky blízkému vztahu s pracovníky a díky důvěře, kterou v ně Mája má, se nebála začít novou možnost využívat. Z dlouhodobého hlediska znamenají dobré školní výsledky motivaci pro úspěšné dokončení základního vzdělání a pokračování na SŠ.