Městký tábor – Bezpečný svět dětí

23
Srp

V červenci Ponton připravil pro 10 dětí ve věku 5 – 8 let městský tábor s názvem „Bezpečný svět dětí“. Na táboře se děti seznámily zábavnou formou s bezpečným chováním při pobytu venku a také v domácnosti. Při návštěvě dopravního hřiště se děti naučily pravidla silničního provozu, zkusily si jízdu na kole, koloběžce a také na motokáře. Někteří jeli na kole nebo koloběžce poprvé v životě. V bazénu se kromě plavání a her zase dozvěděly, jak se chovat správně u vody, jaké pomůcky používat apod. Prostřednictvím preventivního výukového programu městské policie si prakticky procvičily situaci při setkání s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím a jak správně reagovat v ohrožení. Vše bylo provázeno soutěžemi a didaktickými hrami. Po zvládnutí závěrečného testu navštívily za odměnu Techmánii. Děkujeme Techmánii za podporu formou volných vstupenek

Akci finančně podpořilo: Statutární město Plzeň, Komise protidrogová a prevence kriminality Rady města Plzeň, MMP Odbor bezpečnosti a prevence kriminality.

MP TM 158 bazen cyklo