Lukášek

28
Led

Letos nastoupil do PvP Klubíčko a začátky pro něj byly velmi těžké, protože nechtěl být sám bez maminky, nebyl zvyklý na odloučení a pobyt mezi dětmi. Lukášek to s ostatními dětmi v kolektivu nemá jednoduché, protože se narodil s rozsáhlou sluchovou vadou. Lukáš je tedy odkázaný na pomoc naslouchadel, se kterými si zatím ještě také moc nerozumí a postupně se začíná učit mluvit. Rodiče s naší spoluprací kontaktovali foniatrii a domluvila se spolupráce s SPC pro sluchově postižené, aby se Lukáškovi dostalo včasné a vhodné péče. Nyní intenzivně pracujeme na tom, aby se dítě učilo správně používat naslouchadla, podporovat výslovnost a rozvoj slovní zásoby. Dále je naším cílem hledat pro chlapce takové prostředí, ve kterém se bude moci správně rozvíjet. Po pozvolném procesu adaptace na konci roku pozorujeme, že Lukáš se již mnohem lépe orientuje v situacích, hraje si společně s dětmi, rád tvoří různé výrobky a hlavně používá někdy již krátké věty. Práce ve třídě s Lukášem vyžaduje individuální přístup, a mnohdy není jednoduchá např. ve snaze komunikovat s dětmi bývá někdy neúspěšný a řeší to často neúmyslnou agresivitou, také někdy neporozumí pravidlům a instrukcím. Plánujeme pokračovat v individuální péči a rozvoji všech schopností a dovedností dítěte. Pro dítě je důležitá možnost pravidelné docházky, ale bohužel bývá často nemocný.