Monika (20) – Řešení dluhu – příběh z COM.PASSu

14
Úno

Klientka se obrátila na službu, protože ji přišel dopis od exekutorky, kterému nerozuměla. Během první konzultace pracovnice vysvětlila klientce náležitosti dopisu. Vytvořily společně individuální plán, ve kterém se domluvil postup spolupráce. S pracovnicí nejprve společně sestavili rodinný rozpočet, aby zjistili, zda na zaplacení požadované částky má klientka finanční prostředky.  Do této aktivity se zapojil i Moničin partner David.  Klientka začala být poté mnohem klidnější, jelikož se ukázalo, že mohou své zbytné výdaje omezit a dluh začít hradit.

Společně pak naplánovaly, kdy bude mít rodina klientky dostatek financí a kdy a kam má jít klientka dluh zaplatit. Důležité bylo, aby se šla osobně zeptat exekutorky, kdy je datum splatnosti, jaká je přesná finální částka, zda je nějaká možnost splátek, číslo účtu a variabilní symbol pod kterým je částka vedená. V této záležitosti klientka pracovnici požádala o doprovod, před kterým si společně nacvičili, jak s exekutory osobně jednat. Nakonec se klientce podařilo nastavit takový splátkový kalendář, který je pro ni a její rodinu přijatelný. Nyní úspěšně dluh hradí a nedochází k jeho dalšímu navyšování.