Motivační aktivity v projektu Trénink

29
Čvc

Projekt Trénink v rámci klíčové aktivity Podpora rodičovských aktivit realizuje mj. také „motivační aktivity“ pro své klienty. Jedná se o skupinová setkání pro rodiny s dětmi formou tzv. Rodinného klubu, který se těší velkému zájmu ze strany maminek.

Do této doby proběhlo více než 15 těchto setkání na různá témata, jako jsou např. nástup dítěte do 1. třídy ZŠ, bezpečnost dětí předškolního věku, prevence nemocí u dětí, prevence přenosných chorob, závislostí a prostituce, denní režim rodiny. Oblíbené jsou také aktivity zaměřené na trávení volného času s rodiči, kdy probíhá např. společné vaření, výroba dekorací a hry s dětmi. Zvláště během letních měsíců se konají také další zážitkové aktivity jako návštěva hřiště, ZOO apod.

Průměrná návštěvnost na motivačních aktivitách je 7 dospělých klientů. Dochází zde nejen k předání užitečných informací, ale také k nácviku pozitivního jednání s dětmi. Probíhá intenzivní spolupráce s pracovnicemi, které se zaměřují na poskytování zpětné vazby k používaným vzorcům výchovy a komunikace mezi rodičem a dítětem. V neposlední řadě se rodiče učí, jak neformálně své děti vzdělávat a učit novým dovednostem. Výhodou této formy setkávání je možnost sdílení informací, zážitků a starostí a efektivní dopad zážitkových metod a hromadného předávání informací ověřený v následné praxi v domácnostech.