Nadstavbové akce jako prostředek k rozvoji dovedností uživatelů

29
Říj

V průběhu letních prázdnin se mohly děti, které navštěvují NZDM Bedna, zúčastnit několika výletů a exkurzí. Letní akce byly velmi žádané. Zúčastnilo se jich více jak 60 dětí. Velká část z nich však nemá s podobnými zážitky žádnou zkušenost, jelikož pochází z prostředí, ve kterém nejsou výlety součástí života. Jde o nízkopříjmové rodiny, které na podobné aktivity nemají dostatek financí, nebo jde o rodiny, ve kterých není jakékoli vzdělávání ceněno a tak i výlety, exkurze a další poznávání nemá pro takovou rodinu žádný význam. Pro děti, které pocházejí z výše popsaného prostředí, byly výlety pořádané NZDM novou zkušeností. V rámci těchto nadstavbových aktivit poznaly nová místa i lidi. Učily se, jak cestovat autobusem nebo vlakem, jak si zabalit věci na vícedenní výlet a také to, jakým způsobem vystupovat na veřejnosti. Prostřednictvím výletů mohou pracovníci NZDM na klienty působit jiným způsobem, než na jaký jsou děti zvyklé. Na výletech mohu vznikat situace, které se v klubu NZDM stát nemohou. Pracovníci tak například intervenovali na témata hygienických návyků, posilovali kompetence uživatelů v různých oblastech života, ať je to hledání autobusového spojení, toalety, místa k odpočinku při dlouhé cestě apod. Prostřednictvím výletů posilují pracovníci NZDM v dětech jejich dovednosti, učí je poznávat nová místa a orientovat se v různých společenských situacích. Zároveň výlety posilují sebevědomí klientů, kteří se budou umět v budoucnu sami vydat za hranice svého města.