Nástup dětí z Klubíčka do prvních tříd a přípravných ročníků základních škol (2014)

18
Zář

Školní rok 2014/2015 zahájilo školní docházku v běžných základních školách 10 dětí z Pvp Klubíčko. Do 1. tříd nastoupily čtyři děti a do přípravných ročníků dětí šest. Tato skutečnost potvrzuje, že program Pvp Klubíčko má nezastupitelný význam v systému předškolního vzdělávání dětí a předchází zbytečným nástupům dětí do škol praktických.