NÁVRAT DO VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU: Klient Patrik (r. 2014)

29
Zář

Pracovníci výchovného ústavu nás kontaktovali v souvislosti s žákem, který se rozhodl po 18. narozeninách dobrovolně opustit zařízení a vrátit se do Plzně. S klientem se podařilo navázat kontakt a začal docházet do poradenského centra projektu. Patrik nebyl vyučen a neměl ani žádné rodinné zázemí. Přespával u kamaráda poblíž Plzně, v bytě však netekla ani voda.

Spolupráce probíhala také s kurátorkou klienta, která mu mimo jiné předala kontakty na příbuzné, ty nakonec Patrik neoslovil. Odmítl také podat žádost o ubytování v Domě na půl cesty. S naší podporou se Patrik zaregistroval na úřadu práce. Podařilo se rychle vyjednat dávky hmotné nouze, aby Patrik měl prostředky na základní obživu. Klientovi byl poskytnut doprovod do nízkoprahového denního centra, kde mohl mimo jiné vykonávat základní hygienu. Po necelém měsíci spolupráce si Patrik začal uvědomovat, že ani sehnání zaměstnání nebude lehké, a žít samostatně pro něho bylo stále těžší. Nakonec se rozhodl pro dobrovolný návrat do výchovného ústavu. S naší podporou se podařilo vyjednat Patrikův návrat a nyní si zde klient dodělává započaté studium na odborném učilišti.