Několikadenní výlet do přírody „Předškoláci zálesáci“ (2013)

18
Zář

V létě 2013 jsme vyrazili na historicky první několikadenní výlet s dětmi a maminkami do přírody v rekreačním středisku Melchiorova Huť. Výlet byl podpořen Odborem sociálních služeb magistrátu města Plzně. Děti tak měly možnost užít si tři aktivní dny ve zdravém prostředí přírody. Děti poznaly přírodu nejefektivnějším způsobem, pomocí zážitkové pedagogiky, došlo tedy k přirozenému rozšíření dovedností a znalostí dětí o přírodě (poznávání zvířat, rostlin, prostředí lesa atd.). Většina dětí byly předškoláci, kteří při nástupu do 1. třídy tyto nové zkušenosti a zážitky jistě využijí při kontaktu s ostatními dětmi v kolektivu a při výuce předmětu prvouky. Rodiny, které poslaly své dítě na tento pobyt, získaly pozitivní zkušenost s organizovanými výlety do přírody a posílily si důvěru ve spolupráci s institucí pečující o jejich děti. Došlo také k prohloubení vztahu mezi dětmi, pracovnicemi Pvp Klubíčko i přítomnými maminkami.